فایل دانشجویی
تهیه نرم افزار حقوق و دستمزد - کارشناسی نرم افزار

تهیه نرم افزار حقوق و دستمزد کارشناسی نرم افزار

دانلود تهیه نرم افزار حقوق و دستمزد - کارشناسی نرم افزار

تهیه نرم افزار حقوق و دستمزد  کارشناسی نرم افزار
نرم افزار حقوق و دستمزد 
تحقیق نرم افزار حقوق و دستمزد 
پروژه نرم افزار حقوق و دستمزد 
بررسی نرم افزار حقوق و دستمزد
دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل doc
حجم فایل 572 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 70

تهیه نرم افزار حقوق و دستمزد - کارشناسی نرم افزار


چكیده:

در نرم افزار محاسبه حقوق و دستمزد با توجه به مدرک و سابقه افراد حقوق و پایه در نظر گرفته می شود و در ضمن نوع شغل نیز می تواند بر میزان حقوق موثر باشد .

در این نرم افزار ساعت حضور و غیاب از ساعت سیستم خوانده می شود و ساعت مرخصی بر حقوق ماهیانه تاثیر می گذارد میزان تاخیر روزانه نیز بریا هر فرد مشخص می گردد .

میزان اضافه کاری و حقوق با توجه به سقف اضافه کاری 90 ساعت می باشد سیستم محاسبه حقوق و دستمزد دو نوع گزارش گیری دارد که یکی به منزله فیش حقوقی کارمند می باشد و نوع دیگر گزارش گیری دارد که یکی به منزله فیش حقوقی کارمند می باشد و نوع دیگر گزارش که برای مسئولین و حسابرسی شرکت استفاده می شود شامل گزارشی از لیست پرداختی های شرکت به کارمندان می باشد در این نرم افزار سعی شده است تمامی مبالغ اعم از بیمه ، مالیات ، حق اولاد ، پایه حقوق ، حق مسکن و ... بر اساس قانون کار محاسبه شده است .


فهرست مطالب

مقدمه و

فصل اول : آشنایی با نرم افزارهای استفاده شده در سیستم حقوق و دستمزد

1-1 مطرح شدن بعنوان یك استاندارد صنعتی................ 2

2-1 C#چیست ؟ 2

1-2-1 كد مدیریت یافته 3

2-2-1 روش یادگیری C# 3

3-2-1 مفاهیم شیء گرایی در C# 4

3-1 شیء چیست؟ 4

1-3-1 کلاسه کردن اشیاء مقدمه ای بر ارث بری Inheritance)) 6

2-3-1 سلسله مراتب اشیاء (بررسی ارث بری در محیط شیءگرا) 7

3-3-1 انتزاع (Abstraction) 8

4-3-1 اشیاء درون اشیاء (مقدمه ای بر کپسوله‌کردن یا Encapsulation) 9

5-3-1 اشیائی با رفتارهایی متفاوت (مقدمه بر چند ریختی یا Polymorphism)........................................................ 11

4-1 .NET چیست و چگونه شكل گرفت؟ 14

1-4-1 یك پلات فرم مناسب برای آینده 15

2-4-1 ایده های اولیه 16

3-4-1 تولد دات نت 16

4-4-1 مروری بر Frame work دات نت: 17

5-1 مفاهیم مبنایی پایگاه داده ها : 18

1-5-1منظور از کنترل و مدیریت : 19

2-5-1 مفهوم داده : 22

3-5-1 مفاهیم ابتدائی 24

4-5-1 شكل كلی دستور : 25

5-5-1ذخیره تصاویر در SQL Server 25

6-1 آشنایی با نسخه‌های SQL Server 2005 27

1-6-1 كدام سیستم عامل؟ 28

2-6-1 آشنایی با محیط Sqlserver management studio............ 30

7-1 انتقال اطلاعات با Replication در SQLserver ............ 34

1-7-1 معرفی Replication ................................. 34

2-7-1 انتقال اطلاعات به روش ادغام (Merge) ............. 35

3-7-1 تصویر برداری از اطلاعات (snapshot)................ 35

4-7-1 انتقال بر اساس فرآیند (Transactional) ............. 36

5-7-1 تعریف ناشر و مشتركین .......................... 36

6-7-1 طرح یك مسئله.................................... 37

7-7-1 مراحل ایجاد ناشر ............................... 37

8-1 مراحل ایجاد مشتركین ............................. 38

1-8-1 روش pul (از طریق مشترك)......................... 38

2-8-1 روش push (از طریق ناشر) ........................ 38

3-8-1 snapshot lsolation level ............................... 39

4-8-1 باز هم دات نت .................................. 38

9-1 ADO.Net وارد می‌شود................................ 40

10-1 تكنولوژی xml..................................... 41

11-1 سرویس اعلان (Notification) .......................... 42

12-1 سرویس گزارش گیری ................................ 42

13-1 مدیریت خطا ...................................... 43

فصل دوم : تجزیه و تحلیل سیستم

1-2 نمودارER-MODELING. 45

2-2 نمودار دیدهای فرمها و کاربران نسبت به هم 46

3-2 تعاریف 47

4-2 کارکرد نرم افزار حقوق و دستمزد : 47

1-4-2 جدول پرسنلی (Personally) : 48

2-4-2 جدول پایانی (Final) : 48

3-4-2 تصویر اضافه کار (Ezkar) : 49

5-2 گزارش ماهانه : 49

1-5-2 فیش حقوقی : 50

2-5-2 فیلدهای جداول جدول ساعت زنی Time : 50

3-5-2 جدول پرسنلی Personally 50

4-5-2 جدول محاسباتی حقوق 51

5-5-2 تصویر اضافه کار (Ezkar) 51

6-5-2 گزارش ماهانه 51

فصل سوم : طراحی فرم‌ها و چگونگی كاركرد نرم افزار

1-3 فرم شروع 53

1-1-3 فرم ساعت زنی 54

2-1-3 فرم ثبت کارمندان 56

3-1-3 فرم نمایش همه کاربران 57

4-1-3 محاسبه حقوق 58

2-3 فرمول های محاسبات : 59

فصل چهارم ‌: نحوه پیاده سازی سیستم

مقدمه 61

1-4 کلاس add 61

1-1-4 نحوه استفاده از کلاس add در برنامه برای اضافه کردن کارمند جدید به لیست کامندان 62

2-4 نحوه گزارش گیری با کریستال ریپورت 66

فهرست منابع 68


فهرست نمودارها

نمودار1-2 : ER-MODELING ............................... 45

نمودار 2-2 : دیدهای فرمها و كاربران نسبت به هم ......... 46

فهرست جداول

جدول 1-2 اطلاعات ورود و خروج كارمندان .................. 47

جدول 2-2 پرسنلی ........................................ 48

جدول 3-2 پایانی ........................................ 49

جدول 4-2 اضافه كار..................................... 50

فهرست اشكال

شكل 1-1 ................................................ 29

شكل 2-1................................................. 30

شكل 3-1................................................. 31

شكل 1-3 فرم شروع ....................................... 53

شكل 2-3 شكل ساعت زنی .................................. 54

شكل 3-3 فرم ساعت زنی .................................. 55

شكل 4-3 فرم ثبت كارمندان .............................. 56

شكل 5-3 فرم نمایش همه كاربران ......................... 57

شكل 6-3 محاسبه حقوق ................................... 58

شكل1-4 فرم كریستال ریپورت ............................ 67


مقدمه

مایكروسافت در مصاف با جاوا، بدنبال ارائه یك زبان كامل بود كه سایه جاوا را در میادین برنامه نویسی كم رنگ تر نماید. شاید بهمین دلیل باشد كه C#را ایجاد كرد. شباهت های بین دو زبان بسیار چشمگیر است. مایكروسافت در رابطه با میزان استفاده و گسترش زبان فوق بسیار خوشبین بوده و امیدوار است بسرعت زبان فوق گستردگی و مقبولیتی به مراتب بیشتر از جاوا را نزد پیاده كنندگان نرم افزار پیدا كند.

با توجه به نقش محوری این زبان، از آن بعنوان مادر زبانهای برنامه نویسی در دات نت نام برده می شود. مورد فوق به تنهائی، می تواند دلیل قانع كننده ای برای یادگیری این زبان باشد، ولی دلایل متعدد دیگری نیز وجود دارد كه در ادامه به برخی از آنها اشاره می گردد.


برچسب ها : تهیه نرم افزار حقوق و دستمزد - کارشناسی نرم افزار ،
[ يکشنبه 23 دی 1397 ] [ 20:32 ] [ مهدیان ] [1 بازدید]
بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران

بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران

دانلود بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران

بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران
تحقیق رابطه بین هزینهو رشد اقتصادی در ایران
رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در کشور ایران
رشد اقتصادی
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 1550 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 120

بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران


فهرست مطالب

عنوان صفحهفصل اول کلیات

مقدمه .................................. 1

1-1 تعریف مسأله و بیان سؤال های اصلی تحقیق 2

1-2 ضرورت انجام تحقیق .................. 3

1-3 فرضیه های تحقیق ................... 3

1-4 اهداف تحقیق ........................ 3

1-5 روش انجام تحقیق .................... 4

1-6 روش و ابزار گردآوری اطلاعات ......... 4


فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع

2-1 تعریف دولت و ماهیت آن .............. 5

2-2 بررسی نظریه‌ها و مكاتب اقتصادی با تأكید بر جایگاه دولت............................................ 10

2-2-1 مكتب مرکانتیلیسم ................. 10

2-2-2 مكتب فیزیوکراسی .................. 11

2-2-3 مکتب کلاسیک ....................... 13

الف- آدام اسمیت .................... 13

ب- ژان باتیست سه ................... 16

ج- توماس رابرت مالتوس ............. 17

د- دیوید ریکاردو ................... 18

هـ- جان استوارت میل ............... 19

2-2-4 مکتب ناسیونالیسم اقتصادی ......... 21

2-2-5 مکتب لیبرالیسم (آزادی طلبی)....... 23

الف- فردریک باستیا ................ 23

ب- شارل دونوایه .................... 25

2-2-6 مکتب نئوکلاسیک .................... 25

2-2-7 نظام بی دولتی یا آنارشیزم ........ 26

2-2-8 مکتب دیریژیسم (اقتصاد ارشادی)..... 30

2-2-9 مکتب نئولیبرالیسم ................ 31

2-2-7 مكتب کینزیسم ..................... 33

2-2-8 مكتب نئوکاپیتالیسم (سرمایه‌داری نوین) 39


فصل سوم مروری بر پیشینه تحقیق

3-1 از دیدگاه نظری .................... 43

3-2 از دیدگاه تجربی .................... 44

3-2-1 بررسی تحقیقات انجام شده در سایر کشور ها 44

3-2-2 بررسی تحقیقات انجام شده در ایران . 51


فصل چهارم ساختار مدل

4-1 مقدمه .............................. 54

4-2 ساختار مدل ......................... 55

4-3 تبیین مدل .......................... 58


فصل پنجم تخمین الگو و تفسیر اقتصادی نتایج

5-1 مقدمه .............................. 60

5-2 سری های زمانی غیرساکن ............. 61

5-3 روش خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده 64

5-4 الگوی تصحیح خطا .................... 66

5-5 منابع آماری ........................ 67

5-6 نتایج تخمین الگو ................... 67

5-7 تفسیر اقتصادی نتایج ................ 82


فصل ششم نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

نتیجه گیری ............................. 85

ارائه پیشنهادات......................... 86

پیوست ها:

داده‌‌های آماری .......................... 91

نتایج کامپیوتری ........................ 94

جدول‌های آماری .......................... 101


فهرست منابع ............................ 102یك

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده های سری زمانی در ایران از سال 1350 تا 1385 است. مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد مطابق با مدل رم (1986) می باشد که مخارج دولت به مخارج سرمایه گذاری، مخارج مصرفی و مخارج سرمایه گذاری انسانی تفکیک می شود. مخارج سرمایه گذاری دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. همین طور مخارج سرمایه گذاری انسانی نیز در بلند مدت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. مخارج مصرفی دولت در این مدت تأثیر منفی و معنا داری روی رشد اقتصادی دارد. سرمایه گذاری خصوصی دارای یک تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی است. نتایج حاکی از آن است که بیشترین تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی مربوط به مخارج سرمایه گذاری انسانی است. کل مخارج دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد و این درحالی است که مخارج سرمایه گذاری دولت، روی سرمایه گذاری بخش خصوصی تأثیر منفی و معنی داری دارد. افزایش مخارج عمرانی دولت روی رشد اقتصادی یک تأثیر مثبت و معنی داری دارد. درحالی که افزایش مخارج جاری دولت تأثیر منفی و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.

درست است که مخارج سرمایه گذاری دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد اما نباید فراموش کرد که این سرمایه گذاری در تضاد با سرمایه گذاری بخش خصوصی است که آن نیز تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.

به نظر می رسد که دولت باید بیشترین سرمایه گذاری را روی سرمایه انسانی داشته باشد و در تقویت بیشتر بخش خصوصی، با کاهش سرمایه گذاری خود و دادن فضای بیشتر و مطمئن تر برای بخش خصوصی از طریق اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی بکوشد. دولت باید از مصرف گرایی فاصله بگیرد و مخارج مصرفی خود را به حداقل برساند.


واژه های کلیدی: مخارج دولت، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، مصرف.پیشگفتار

موضوع دخالت و حضور دولت در اقتصاد از مقولاتی است که همواره مورد توجه و نقد و بررسی اقتصاددانان بوده است. این امر پس از بحران بزرگ ( 1930 ) بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. تفکر حاکم در دهه 30 این بود که اقتصاد آزاد ذاتاً بی ثبات است و اگر اقتصاد به حال خود ر ها شود، در بحران فرو می رود. در آن دوران اقتصاد کلاسیک هیچ نظریه مناسبی برای حل مشکلات نداشت. اما اقتصاددانان کنیزی به گسترش حضور دولت و افزایش مخارج دولتی تأکید ورزیدند. به طور کلی مشخصه ی اصلی الگوی ارائه شده از سوی کینزین ها افزایش دخالت دولت بوده است. از آن پس بسیاری از اقتصاددانان مداخلات دولت و رشد هزینه های دولتی را لازمه ی رشد اقتصادی دانسته و درنتیجه تمایل به افزایش مخارج دولت دردوران بعد از جنگ جهانی دوم تشدید گردید. اما با پدیدار شدن مکاتبی چون مکتب اصالت پول، مخالفت با حضور دولت در اقتصاد و گسترش مخارج دولتی
(در دهه 70) شدت یافت. این عده بر این اعتقاد بودند که اگر اقتصاد به حال خود ر ها شود، با ثبات تر از دورانی است که دولت آن را با سیاست های مصلحتی اداره کند. آن ها ریشه اصلی نابسامانی ها را اقدامات نامناسب دولت می دانستند. با طرح نظریات اقتصاددانان طرفه عرضه در آمریکا (ابتدای دهه 80) حرکت در جهت کوچکتر شدن دولت شکل گرفت. مشخصه ی اصلی این گروه تأکید بر کاهش دریافت های مالیاتی از سوی دولت (با توجه به اثر انگیزشی) و به تبع آن کاهش در مخارج دولت بود. طرح نظریات اقتصاددانان طرف عرضه در دهه 80 منجر به شروع تحقیقات گسترده ای در رابطه با نقش دولت بر روی متغیر های کلان اقتصادی و از جمله رشد اقتصادی با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی شد.

در طول دهه گذشته بسیاری از دولت ها با توسل به سیاست آزادسازی اقتصادی، حجم فعالیت های بودجه ای خود را کاهش داده اند. در این رابطه دو نظر کاملاً متفاوت میان اقتصاددانان وجود داشته است. از یک سو برخی معتقدند که مخارج دولتی صرفنظر از نوع مصرفی یا سرمایه ای آن، آثار زیان باری بر عملکرد اقتصاد و رشد اقتصادی بر جای می گذارد. چرا که به نظر آن ها سیاست های متمرکز در سطح کلان، فقدان انگیزه سود و عدم وجود شرایط رقابتی (که از ویژگی‌های بارز عملکرد دولت هستند) منجر به عدم کارایی در فرایند تولید می گردد. اما گروهی دیگر همواره با در نظر داشتن مشکلات عملکرد بخش خصوصی از جمله تشکیل بنگاه های انحصاری و نیز گرایش اقتصاد به سمت توزیع نامتعادل درآمدی، فعالیت های دولت را در بسیاری از زمینه‌ ها ضروری
می دانند.

از سوی دیگر اقتصاد ایران در سال های اخیر شاهد تحولاتی چشمگیر در زمینه آزاد سازی اقتصادی بوده است. عمده ترین ابزار مورد نظر جهت تحقق این سیاست، کاهش فعالیت‌های اقتصادی دولت از طریق ایجاد انگیزه لازم جهت جذب بخش خصوصی در فعالیت های مذکور است. این مهم از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی صراحتاً مشهود است. یکی از شاخص های کلیدی جهت بررسی و ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت، مخارج دولت می باشد. معمولاً مخارج دولت سهم قابل ملاحظه ای از درآمد ملی را به خود اختصاص می دهند. اگر این مخارج به طور مناسب هزینه شود،
می تواند تحرکات اقتصادی و به دنبال آن، زمینه های ایجاد اشتغال و رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد.


سه

در اقتصاد کلان نیز همواره بین بخش خصوصی و بخش دولتی تفکیک قائل
می شوند. زیرا فعالیت های دولت معمولاً دارای آثار و اهداف اجتماعی است. در حالی که در فعالیت های بخش خصوصی، اهداف اجتماعی به ندرت یافت می شود. از آنجا که فعالیت های دولت، بخش خصوصی جامعه را نیز متأثر می کند، مطالعه جنبه های اقتصاد کلان آن فعالیت ها، از اهمیتی دوچندان برخوردار است.

تحقیق حاضر از شش فصل سازماندهی شده است. فصل اول به کلیات تحقیق می پردازد. در فصل دوم به مروری بر ادبیات موضوع پرداخته می شود.

فصل سوم شامل مروری بر پیشینه تحقیق است. در فصل چهارم به معرفی ساختار مدل خواهیم پرداخت و در فصل پنجم نتایج تخمین الگو و تفسیر اقتصادی نتایج بررسی قرار خواهد گرفت و در خاتمه در فصل ششم به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات خواهیم پرداخت.

دانلود بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران


برچسب ها : بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران ،
[ يکشنبه 23 دی 1397 ] [ 20:32 ] [ مهدیان ] [2 بازدید]
پاورپوینت درس 1 زبان انگلیسی 3 پایه دوازدهم

دانلود پاورپوینت آماده درس 1 زبان انگلیسی 3 پایه دوازدهم کتاب جدید در 31 اسلاید

دانلود پاورپوینت درس 1 زبان انگلیسی 3 پایه دوازدهم

پاورپوینت
زبان انگلیسی
درس 1
درس یک
پایه دوازدهم
پاورپوینت درس 1 زبان انگیسی 3
دسته بندی سایر
فرمت فایل pptx
حجم فایل 8959 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 30


L E S S O N 1: Interesting Facts

Helping others lowers blood pressure.

Kindness boosts energy and strength in elderly people.

Teenagers who help others are more successful in life.

Listening to the advice of older people improves our lives.

Taking care of grandchildren increases brain function and

دانلود پاورپوینت درس 1 زبان انگلیسی 3 پایه دوازدهم


برچسب ها : پاورپوینت درس 1 زبان انگلیسی 3 پایه دوازدهم ،
[ يکشنبه 23 دی 1397 ] [ 20:31 ] [ مهدیان ] [2 بازدید]
پاورپوینت درس 2 زبان انگلیسی 3 پایه دوازدهم

دانلود پاورپوینت درس 2 زبان انگلیسی 3 پایه دوازدهم در 36 اسلاید آماده (کتاب جدید)

دانلود پاورپوینت درس 2 زبان انگلیسی 3 پایه دوازدهم

پاورپوینت درس 2 زبان انگلیسی 3 پایه دوازدهم
پاور پوینت زبان سوم دبیرستان
پاورپوینت زبان انگلیسی پایه دوازدهم جدید درس دوم
دانلود پاورپوینت درس 2 زبان انگلیسی 3 
پایه دوازدهم
پایه دوازده
دسته بندی زبان های خارجی
فرمت فایل pptx
حجم فایل 8455 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 36

پاورپوینت درس 2 زبان انگلیسی 3 پایه دوازدهم ،

[ يکشنبه 23 دی 1397 ] [ 20:30 ] [ مهدیان ] [1 بازدید]
بررسی رابطه هوش و ترتیب تولد (فرزندان اول و اخر در خانواده)

این فایل شامل 64 صفحه به صورت ورد می باشد و و شامل 5 فصل کامل و بررسی شده که با استفاده از ازمون هوش کتل به بررسی رابطه ی هوش در فرزندان اول و اخر (سطح دبیرستان ) در خانواده پرداخته است

دانلود بررسی رابطه هوش و ترتیب تولد (فرزندان اول و اخر در خانواده)

پایان نامه علوم تربیتی
پایان نامه گرایش مشاوره
پایان نامه رابطه هوش و ترتیب تولد
رابطه هوش و ترتیب تولد فرزندان
هوش فرزندان اول و آخر
پایان نامه هوش تربیتی
پایان نامه بررسی هوش دانش آموزان
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 7529 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 64

فصل اول : طرح تحقیق

مقدمه

بیان مساله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف پژوهش

فرضیه های پژوهش

تعریف مفهومی هوش

فصل دوم : ادبیات تحقیق

تاریخچه مطالعات مربوط به هوش

تعریف هوش

هوش از دیدگاه دانشمندان مشهور

تعریف تربیتی هوش

تعریف تحلیلی هوش

تعریف كاربردی هوش

تعریف هوش از دیدگاه فیزیولوژی

عوامل موثر بر هوش

عوامل زیستی موثر بر هوش

ترتیب تولد و هوش

نظریه هایی درباره هوش

جمع بندی

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه.

جامعه آماری

حجم نمونه و روش نمونه گیری

فرآیند اجرای پژوهش

ابزار تحقیق

آزمون هوش كتل مقیاس 3 و اعتبار ،پایایی و روایی آزمون

نمره گذاری

روش آماری تحلیل داده ها

فصل چهارم : یافته های تحقیق

تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

نتایج توصیفی

نتایج استنباطی

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

محدودیت های پژوهش

پیشنهادات پژوهش

منابع

پیوستها

چکیده :

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه هوش و ترتیب تولد در بین فرزندان اول و آخر خانواده و همچنین رابطه هوش و سطح اقتصادی خانواده می باشد. به همین منظور تعداد 100 نفر از دانش آموزان دبیرستانی سطح شهرستان انتخاب و سپس آزمون هوش کتل اجرا شد. پس از گردآوری داده ها و بررسی آنها تعداد12 پاسخ نامه به دلیل مخدوش، ناقص، یا سفید بودن خذف و عملیات آماری بر روی 88 پاسخنامه انجام گردید. برای اطلاعات شخصی و سطح اقتصادی هر یک از دانش آموزان نیز پرسشنامه ای طراحی شد. نتایج تجزیه و تحلیل ها نشان داد که بین میزان هوش و ترتیب تولد رابطه معکوس و معناداری برقرار بود که این رابطه نشان می دهد که با افزایش رتبه تولد در فرزندان آخر میزان هوش کمتر می شود اما با کاهش رتبه تولد در فرزندان اول میزان هوش افزایش می یابد. ولی بین میزان هوش و سطح اقتصادی هیچ گونه رابطه معناداری برقرار نبود پس نمی توان نتیجه گرفت که افرادی که سطح اقتصادی پایینتری دارند افراد باهوشی نیستند و یا اینکه ازنظر هوش نیز در سطح بالایی قرار ندارند و یا برعکس.

دانلود بررسی رابطه هوش و ترتیب تولد (فرزندان اول و اخر در خانواده)


برچسب ها : بررسی رابطه هوش و ترتیب تولد (فرزندان اول و اخر در خانواده) ،
[ يکشنبه 23 دی 1397 ] [ 20:28 ] [ مهدیان ] [0 بازدید]
پروژه حسابداری مالی در اداره راه و شهرسازی

پروژه حسابداری مالی در اداره راه و شهرسازی

دانلود پروژه حسابداری مالی در اداره راه و شهرسازی

پروژه حسابداری
پروژه مالی
پروژه ادراه راه 
پروژه مالی اداره راه
پروژه کارشناسی حرفه ای حسابداری
پایان نامه حسابداری مالی
دانلود پروژه حسابداری
پروژه حسابداری سازمان شهر سازی
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 2887 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 58


وزارت راه وشهرسازی یکی از وزارت خانه های دولت ایران است در تاریخ 31خرداد 1390 بارلئی مجلس وتائید شورای نگهبان وزارت راه وترابری باوزارت مسکن وشهرسازی ادغام شده وراه وشهرسازی راتشکیل داد.این وزارت مسئول اداره امور حمل ونقل زمینی ودریایی وهوایی در محدوده داخلی کشور وارتباطات ترابری میان ایران ودیگر کشورهای جهان بود.

معرفی ادار راه وشهرسازی

- نگهداری راههای ارتباطی حوزه استحفاظی استان که بر اساس موافقتناﻤﻪها به وزارت راه و ترابری تحویل و در محدوده استان قرار گرفته است

- برناﻤﻪریزی، مطالعه، احداث و توسعه راههای اصلی، فرعی و روستایی طبق استانداردهای وزارت راه و ترابری بر اساس موافقتناﻤﻪهای مبادله شده در استان

- بهسازی و انجام روکشهای آسفالتی و تجدید ساختمان و تعریض بعضی از راههای اصلی و فرعی با هماهنگی و تأیید واحدهای ستادی وزارت راه و ترابری

-بهرﻩبرداری و نگهداری ماﺸﯾﻦآلات راهسازی و راهداری متعلق به وزارت راه و ترابری

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول

مقدمه

تاریخچه

معرفی استان کردستان

اهداف

وظایف

فصل دوم

حسابدار کیست

انواع حسابداری

هزینه چیست

درخواست وجه چیست

تنخواه گردان چیست

حواله

پایه سنوات به چه کسی تعلق می گیرد

بیمه تأمین اجتماعی چطور محاسبه می شود

نحوه دریافت کمک هزینه ایام بارداری از تامین اجتماعی

نحوه محاسبه غرامت دستمز ایام بیماری

حق اولاد و حق عائله مندی به چه کسی تعلق میگیرد

تنظیم حقوق دستمزد یک کارگر

جدول کامل مزایای جدید کارگران

پاداش پایان خدمت

ذخیرة مرخصی

انواع قرار دادها

مادة 120 قانون محاسبات عمومی کشور

فرم های اداره

انواع هزینه ها و تملک دارایی

پیوستها

منابع و ماخذ

دانلود پروژه حسابداری مالی در اداره راه و شهرسازی


برچسب ها : پروژه حسابداری مالی در اداره راه و شهرسازی ،
[ يکشنبه 23 دی 1397 ] [ 20:27 ] [ مهدیان ] [0 بازدید]
بررسی رابطه سبکهای رهبری مدیران با تعهد سازمانی

بررسی رابطه سبک های رهبری مدیران با تعهد

دانلود بررسی رابطه سبکهای رهبری مدیران با تعهد سازمانی

رابطه سبک رهبری مدیران با تعهد سازمانی
بررسی سبک رهبری مدیران
رهبری مدیران سازمانی
بررسی سازمان تعهد دبیران
ابعاد سبک رهبری
رابطه سبک مدیریت و تعهد سازمانی
دانلود پایان نامه
علوم تربیتی
برنامه ریزی آموزشی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 381 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 75

بررسی رابطه سبکهای رهبری مدیران با تعهد سازمانی

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه سبکهای رهبری مدیران با تعهد سازمانی دبیران متوسطه شهرستان دیواندره در سال تحصیلی 93-92 انجام گرفته است.پژوهش از نوع توصیفی (همبستگی) است. ابزار های پژوهش عبارتند از : پرسشنامه توصیف رفتار رهبر استاگدیل و پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر و جامعه آماری عبارت از تمامی دبیران مقطع متوسطه سطح شهرستان در سال تحصیلی 93 -92 و نمونه آماری شامل 120 نفر(زن و مرد ) بوده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها هم به صورت توصیفی و استنباطی مورد بررسی قرار گرفته که در توصیفی از ( انحراف استاندارد،میانگین،جداول و نمودار ها) استفاده شده ودر روش های آمار استنباطی از (ضریب همبستگی پیرسون و T مستقل ) استفاده شده است در بررسی فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده و نتایج رابطه ای بین دو متغییر چون (01/0P <) است می توان نتیجه گرفت که بین متغییرهای سبکهای رهبری و تعهد سازمانی رابطه ا ی معنی دار وجود ندارد.

واژه های کلیدی: سبکهای رهبری ، تعهد سازمانی

فهرست مطالب

عنوان.....................................................صفحه

چکیده

فصل اول: كلیات تحقیق

مقدمه......................................................................................................................................................................1

بیان مسئله..............................................................................................................................................................3

اهمیت وضرورت تحقیق..........................................................................................................................................4

اهداف كلی وجزیی..................................................................................................................................................4

فرضیه های تحقیق..................................................................................................................................................4

تعاریف نظری وعملیاتی واژه ها واصطلاحات...........................................................................................................5

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه......................................................................................................................................................................8

مبانی نظری سبکهای مدیریت................................................................................................................................9

مبانی نظری سبک وظیفه مدار...............................................................................................................................11

مبانی نظری سبک رابطه مدار................................................................................................................................13

وظیفه مداری و رابطه مداری در تئوریها ...............................................................................................................15

تعهد سازمانی.......................................................................................................................................................18

مدل سه بخشی تعهد سازمانی...............................................................................................................................19

اهمیت تعهد.........................................................................................................................................................21

هدف های سازمانی...............................................................................................................................................22

نقد تعهد سازمانی.................................................................................................................................................22

پژوهشهای انجام شده در خارج از ایران ..............................................................................................................23

پژوهشهای انجام شده در ایران............................................................................................................................24

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

مقدمه...................................................................................................................................................................30

روش تحقیق ........................................................................................................................................................30

جامعه مورد مطالعه...............................................................................................................................................30

حجم نمونه در روش نمونه گیری..........................................................................................................................30

ابزار های تحقیق...................................................................................................................................................31

روش تجزیه و تحلیل داده ها................................................................................................................................32

روش اجرای پژوهش...........................................................................................................................................32

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه...................................................................................................................................................................33

آمار توصیفی.........................................................................................................................................................33

آمار استنباطی.......................................................................................................................................................33

تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها...........................................................................................................................56

جنسیت ...............................................................................................................................................................34

تحصیلات ............................................................................................................................................................35

سنوات خدمت......................................................................................................................................................36

میانگین و انحراف استادندار متغیرهای تحقیق......................................................................................................37

یافته های تحقیق ..................................................................................................................................................38

آزمون فرضیه ها...................................................................................................................................................39

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

مقدمه...................................................................................................................................................................45

یافته های پژوهش...............................................................................................................................................46

بحث در نتایج.......................................................................................................................................................48

خلاصه ای از نتایج بدست آمده با تفسیر کوتاهی بر آن ........................................................................................50

محدودیت ها و موانع تحقیق.................................................................................................................................51

پیشنهادات پژوهشی.............................................................................................................................................51

منابع و ماخذ

پیوستها

دانلود بررسی رابطه سبکهای رهبری مدیران با تعهد سازمانی


برچسب ها : بررسی رابطه سبکهای رهبری مدیران با تعهد سازمانی ،
[ يکشنبه 23 دی 1397 ] [ 20:27 ] [ مهدیان ] [1 بازدید]
بررسی رابطه هوش و ترتیب تولد (فرزندان اول و اخر در خانواده)

این فایل شامل 64 صفحه به صورت ورد می باشد و و شامل 5 فصل کامل و بررسی شده که با استفاده از ازمون هوش کتل به بررسی رابطه ی هوش در فرزندان اول و اخر (سطح دبیرستان ) در خانواده پرداخته است

دانلود بررسی رابطه هوش و ترتیب تولد (فرزندان اول و اخر در خانواده)

پایان نامه علوم تربیتی
پایان نامه گرایش مشاوره
پایان نامه رابطه هوش و ترتیب تولد
رابطه هوش و ترتیب تولد فرزندان
هوش فرزندان اول و آخر
پایان نامه هوش تربیتی
پایان نامه بررسی هوش دانش آموزان
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 7529 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 64

فصل اول : طرح تحقیق

مقدمه

بیان مساله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف پژوهش

فرضیه های پژوهش

تعریف مفهومی هوش

فصل دوم : ادبیات تحقیق

تاریخچه مطالعات مربوط به هوش

تعریف هوش

هوش از دیدگاه دانشمندان مشهور

تعریف تربیتی هوش

تعریف تحلیلی هوش

تعریف كاربردی هوش

تعریف هوش از دیدگاه فیزیولوژی

عوامل موثر بر هوش

عوامل زیستی موثر بر هوش

ترتیب تولد و هوش

نظریه هایی درباره هوش

جمع بندی

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه.

جامعه آماری

حجم نمونه و روش نمونه گیری

فرآیند اجرای پژوهش

ابزار تحقیق

آزمون هوش كتل مقیاس 3 و اعتبار ،پایایی و روایی آزمون

نمره گذاری

روش آماری تحلیل داده ها

فصل چهارم : یافته های تحقیق

تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

نتایج توصیفی

نتایج استنباطی

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

محدودیت های پژوهش

پیشنهادات پژوهش

منابع

پیوستها

چکیده :

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه هوش و ترتیب تولد در بین فرزندان اول و آخر خانواده و همچنین رابطه هوش و سطح اقتصادی خانواده می باشد. به همین منظور تعداد 100 نفر از دانش آموزان دبیرستانی سطح شهرستان انتخاب و سپس آزمون هوش کتل اجرا شد. پس از گردآوری داده ها و بررسی آنها تعداد12 پاسخ نامه به دلیل مخدوش، ناقص، یا سفید بودن خذف و عملیات آماری بر روی 88 پاسخنامه انجام گردید. برای اطلاعات شخصی و سطح اقتصادی هر یک از دانش آموزان نیز پرسشنامه ای طراحی شد. نتایج تجزیه و تحلیل ها نشان داد که بین میزان هوش و ترتیب تولد رابطه معکوس و معناداری برقرار بود که این رابطه نشان می دهد که با افزایش رتبه تولد در فرزندان آخر میزان هوش کمتر می شود اما با کاهش رتبه تولد در فرزندان اول میزان هوش افزایش می یابد. ولی بین میزان هوش و سطح اقتصادی هیچ گونه رابطه معناداری برقرار نبود پس نمی توان نتیجه گرفت که افرادی که سطح اقتصادی پایینتری دارند افراد باهوشی نیستند و یا اینکه ازنظر هوش نیز در سطح بالایی قرار ندارند و یا برعکس.

دانلود بررسی رابطه هوش و ترتیب تولد (فرزندان اول و اخر در خانواده)


برچسب ها : بررسی رابطه هوش و ترتیب تولد (فرزندان اول و اخر در خانواده) ،
[ يکشنبه 23 دی 1397 ] [ 20:27 ] [ مهدیان ] [0 بازدید]
بررسی رابطه عزت نفس با کارآفرینی در دانشجویان

فرمت فایل مورد نظر بصورت زیپ بوده و شامل یه فایل ورد 89 صفحه ای پروژه کامل در باره بررسی رابطه عزت نفس و کارآفرینی در دانشجویان می باشد برای دانشجویان راشته های علوم تربیتی و روانشناسی

دانلود بررسی رابطه عزت نفس با کارآفرینی در دانشجویان

رابطه عزت نفس و کار آفرینی
دانلود کارآفرینی
عزت نفس
بررسی کارآفرینی دانشجویان
عزت نفس دانشجویان
رابطه خلاقیت و کارآفرینی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 425 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 89

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین عزت نفس با کارآفرینی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان سقز در سال تحصیلی 92-91 شهرستان سقز انجام گرفته است.پژوهش از نوع توصیفی (همبستگی) است. ابزار های پژوهش عبارتند از : پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت و پرسشنامه کارآفرینی و جامعه آماری عبارت از تمامی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان سقز در سال تحصیلی 92 -91 و نمونه آماری شامل 70 نفر بوده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها هم به صورت توصیفی و استنباطی مورد بررسی قرار گرفته که در توصیفی از ( انحراف استاندارد،میانگین،جداول و نمودار ها) استفاده شده ودر روش های آمار استنباطی از (ضریب همبستگی پیرسون ) استفاده شده است در بررسی فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده و نتایج رابطه ای بین دو متغییر چون (01/0 > P ) است می توان نتیجه گرفت که بین دو متغییر عزت نفس و کارآفرینی در بین دانشجویان رابطه ا ی معناداری وجود ندارد.

واژه های کلیدی: عزت نفس،کار آفرینی...

فهرست مطالب

عنوان............................................................................................................................................................................صفحه

چکیده

فصل اول: كلیات تحقیق

مقدمه.

بیان مسئله

اهمیت وضرورت تحقیق

اهداف كلی وجزیی

فرضیه های تحقیق

تعاریف نظری وعملیاتی واژه ها واصطلاحات

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه

تعریف عزت نفس

تاریخچه عزت نفس

منشاء عزت نفس

اهمیت عزت نفس

تعریف خودباوری و عزت نفس

نیاز به عزت نفس

تقویت عزت نفس کودک

چگونگی شکل­گیری عزت نفس در نوجوان

کیفیت عملکرد مناسب در رابطه با نوجوانان

مشخصات نوجوان دارای عزت نفس بالا

مشخصات نوجوان دارای عزت نفس پایین

عزت نفس بیش از اندازه

عزت نفس و کار

عزت نفس و روان درمانی

زبانی تازه برای عزت نفس

تغییر وضع دادن در پایه و اساس خود

نتیجه­گیری عزت نفس

مفاهیم کارآفرینی

عوامل مؤثر در فرایند کارآفرینی

تاریخچۀ کارآفرینی در ایران

تعریف کارآفرینی

فرایند خلاقیت و نوآوری و کارآفرینی32

ویژگی های کارآفرینان

منشأ کارآفرینی

ضرورت کارآفرینی

نظریه­های مربوط به کارآفرینی

کارآفرینی از دیدگاه اقتصاددانان

کارآفرینی از دیدگاه محققین علوم رفتاری

مکتب سوداگرایان، فیزیوکرات­ها، کلاسیک­ها

فیریوکرات­ها و طبیعیون

مکتب کلاسیک­ها

پیشینه تحقیق

پیشینه داخلی

پیشینه خارجی

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

جامعه مورد مطالعه

حجم نمونه در روش نمونه گیری

ابزار های تحقیق

الف)پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمت

اعتبار و روایی آزمون

روش اجرا و نمره گذاری

تفسیر

روش تجزیه و تحلیل داده ها

ب)پرسشنامه کارآفرینی

پایایی

روایی

روش نمره گذاری

روش اجرای پژوهش

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

آمار توصیفی

آمار استنباطی

تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها

جنسیت

سن

سال تحصیلی

عزت نفس و ابعاد آن در بین دانشجویان

یافته های تحقیق

آزمون فرضیه ها( فرضیه اول)

فرضیه دوم

فرضیه سوم

فرضیه چهارم

فرضیه پنجم

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

مقدمه

یافته های پژوهشی

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادات کاربردی

پیشنهادات پژوهشی

محدودیت ها و موانع تحقیق

منابع و ماخذ

پیوستها

دانلود بررسی رابطه عزت نفس با کارآفرینی در دانشجویان


برچسب ها : بررسی رابطه عزت نفس با کارآفرینی در دانشجویان ،
[ يکشنبه 23 دی 1397 ] [ 20:27 ] [ مهدیان ] [0 بازدید]
پروژه حسابداری مالی در اداره راه و شهرسازی

پروژه حسابداری مالی در اداره راه و شهرسازی

دانلود پروژه حسابداری مالی در اداره راه و شهرسازی

پروژه حسابداری
پروژه مالی
پروژه ادراه راه 
پروژه مالی اداره راه
پروژه کارشناسی حرفه ای حسابداری
پایان نامه حسابداری مالی
دانلود پروژه حسابداری
پروژه حسابداری سازمان شهر سازی
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 2887 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 58


وزارت راه وشهرسازی یکی از وزارت خانه های دولت ایران است در تاریخ 31خرداد 1390 بارلئی مجلس وتائید شورای نگهبان وزارت راه وترابری باوزارت مسکن وشهرسازی ادغام شده وراه وشهرسازی راتشکیل داد.این وزارت مسئول اداره امور حمل ونقل زمینی ودریایی وهوایی در محدوده داخلی کشور وارتباطات ترابری میان ایران ودیگر کشورهای جهان بود.

معرفی ادار راه وشهرسازی

- نگهداری راههای ارتباطی حوزه استحفاظی استان که بر اساس موافقتناﻤﻪها به وزارت راه و ترابری تحویل و در محدوده استان قرار گرفته است

- برناﻤﻪریزی، مطالعه، احداث و توسعه راههای اصلی، فرعی و روستایی طبق استانداردهای وزارت راه و ترابری بر اساس موافقتناﻤﻪهای مبادله شده در استان

- بهسازی و انجام روکشهای آسفالتی و تجدید ساختمان و تعریض بعضی از راههای اصلی و فرعی با هماهنگی و تأیید واحدهای ستادی وزارت راه و ترابری

-بهرﻩبرداری و نگهداری ماﺸﯾﻦآلات راهسازی و راهداری متعلق به وزارت راه و ترابری

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول

مقدمه

تاریخچه

معرفی استان کردستان

اهداف

وظایف

فصل دوم

حسابدار کیست

انواع حسابداری

هزینه چیست

درخواست وجه چیست

تنخواه گردان چیست

حواله

پایه سنوات به چه کسی تعلق می گیرد

بیمه تأمین اجتماعی چطور محاسبه می شود

نحوه دریافت کمک هزینه ایام بارداری از تامین اجتماعی

نحوه محاسبه غرامت دستمز ایام بیماری

حق اولاد و حق عائله مندی به چه کسی تعلق میگیرد

تنظیم حقوق دستمزد یک کارگر

جدول کامل مزایای جدید کارگران

پاداش پایان خدمت

ذخیرة مرخصی

انواع قرار دادها

مادة 120 قانون محاسبات عمومی کشور

فرم های اداره

انواع هزینه ها و تملک دارایی

پیوستها

منابع و ماخذ

دانلود پروژه حسابداری مالی در اداره راه و شهرسازی


برچسب ها : پروژه حسابداری مالی در اداره راه و شهرسازی ،
[ يکشنبه 23 دی 1397 ] [ 20:26 ] [ مهدیان ] [2 بازدید]
.: Weblog Themes By pichak :.

درباره وبلاگ

آرشيو مطالب
آمار سایت
افراد آنلاین : 1
بازدید امروز : 142
بازدید دیروز : 8
هفته گذشته : 161
ماه گذشته : 302
سال گذشته : 302
کل بازدید : 11284
کل مطالب : 1329
نظرات : 0
امکانات وب
تحقیق درباره خودرو های هیبریدی به همراه تصویر

تحقیق-درباره-خودرو-های-هیبریدی-به-همراه-تصویرمحدودیت ذخایر نفتی دنیا و نقش بارز خودروهای با سوخت فسیلی به عنوان یکی از منابع بزرگ الودگی در شهرهای بزرگ از دلایل مهم برای استفاده بهینه از این سوخت ها می باشد . طراحي خودروها از آغاز بر پيشینه در دسترس بودن، ارزا ن بودن و فراواني سوختهاي فسيلي شکل گرفت. به همين دليل، در طي صد سال اخيرکمتر تلاشي بدانلود فایل

عطر - عطر گيرنده ديجيتال موبايل خريد اينترنتي تک سبد گيرنده ديجيتال موبايل خريد دانگل براوو
پاورپوینت بررسی روشنایی طبیعی در معماری

پاورپوینت-بررسی-روشنایی-طبیعی-در-معماریپاورپوینت بررسی روشنایی طبیعی در معماریدانلود فایل

تحقیق بررسی فلسفه وکیل و وکالت

تحقیق-بررسی-فلسفه-وکیل-و-وکالتدر این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزددانلود فایل

دانلود فرم قرارداد اجاره نامه خام - مخصوص اجاره دادن منزل مسکونی، مغازه تجاری و غیره

دانلود-فرم-قرارداد-اجاره-نامه-خام--مخصوص-اجاره-دادن-منزل-مسکونی-مغازه-تجاری-و-غیرهاین فایل به صورت فایل ورد قابل ویرایش می باشد و برای اجاره دادن ساختمان های مسکونی و تجاری بسیار مناسب می باشد.دانلود فایل

توزیع کاربری های شهری برحسب نیازهای شهروندان نمونه موردی: خیابان ستارخان، حدفاصل فلکه اول

توزیع-کاربری-های-شهری-برحسب-نیازهای-شهروندان-نمونه-موردی-خیابان-ستارخان-حدفاصل-فلکه-اولپایان نامه توزیع کاربری های شهری برحسب نیازهای شهروندان نمونه موردی: خیابان ستارخان، حدفاصل فلکه اول و دوم صادقیهدانلود فایل

بررسی عوامل مؤثر بر نظام قطعه بندي زمین در شهرسازی

بررسی-عوامل-مؤثر-بر-نظام-قطعه-بندي-زمین-در-شهرسازیپایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر نظام قطعه بندي زمین در شهرسازی دانلود فایل

شناسائی معیارهای تاثیر گذار المانهای شهری بر میزان رضایت استفاده کنندگان از فضاهای شهری

شناسائی-معیارهای-تاثیر-گذار-المانهای-شهری-بر-میزان-رضایت-استفاده-کنندگان-از-فضاهای-شهریپایان نامه شناسائی معیارهای تاثیر گذار المانهای شهری بر میزان رضایت استفاده کنندگان از فضاهای شهری در خیابان ولی عصردانلود فایل

جزوه روش تحقیق در مدیریت ( دانشگاه پیام نور )

جزوه-روش-تحقیق-در-مدیریت-(-دانشگاه-پیام-نور-)مخصوص دانشجویان رشته های مدیریت ، حسابداری و علوم اقتصادی دانلود فایل

بررسی سازوکارهای بهینه سازی حمل و نقل درون شهری با استفاده از تکنیک چند معیاره

بررسی-سازوکارهای-بهینه-سازی-حمل-و-نقل-درون-شهری-با-استفاده-از-تکنیک-چند-معیاره بررسی سازوکارهای بهینه سازی حمل و نقل درون شهری با استفاده از تکنیک چند معیارهدانلود فایل

شناسائی معیارهای تاثیر گذار المانهای شهری بر میزان رضایت استفاده کنندگان از فضاهای شهری

شناسائی-معیارهای-تاثیر-گذار-المانهای-شهری-بر-میزان-رضایت-استفاده-کنندگان-از-فضاهای-شهریپایان نامه شناسائی معیارهای تاثیر گذار المانهای شهری بر میزان رضایت استفاده کنندگان از فضاهای شهری در خیابان ولی عصردانلود فایل

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری با استفاده از سیستم پشتیبانی برنامه ریزی What if

برنامه-ریزی-کاربری-اراضی-شهری-با-استفاده-از-سیستم-پشتیبانی-برنامه-ریزی-what-ifبرنامه ریزی کاربری اراضی شهری با استفاده از سیستم پشتیبانی برنامه ریزی What ifدانلود فایل

مدلسازی بهینه کاربری اراضی در منطقه خرم آباد با استفاده از سنجش از دور و gis

مدلسازی-بهینه-کاربری-اراضی-در-منطقه-خرم-آباد-با-استفاده-از-سنجش-از-دور-و-gisمدلسازی بهینه کاربری اراضی در منطقه خرم آباد با استفاده از سنجش از دور و gisدانلود فایل

طراحی محله پایدار در شهر ارومیه

طراحی-محله-پایدار-در-شهر-ارومیهطراحی محله پایدار در شهر ارومیهدانلود فایل

طراحی مسیر گردشگری ساحلی با تاکید بر ارتقای کیفیت محیطی

طراحی-مسیر-گردشگری-ساحلی-با-تاکید-بر-ارتقای-کیفیت-محیطیطراحی مسیر گردشگری ساحلی با تاکید بر ارتقای کیفیت محیطی ، مورد پژوهی: لبه ی ساحلی شهر محمود آباد دانلود فایل

مدلسازی بهینه کاربری اراضی در منطقه خرم آباد با استفاده از سنجش از دور و gis

مدلسازی-بهینه-کاربری-اراضی-در-منطقه-خرم-آباد-با-استفاده-از-سنجش-از-دور-و-gisمدلسازی بهینه کاربری اراضی در منطقه خرم آباد با استفاده از سنجش از دور و gisدانلود فایل

طرح لایه باز کارت ویزیت خدمات کامپیوتری

طرح-لایه-باز-کارت-ویزیت-خدمات-کامپیوتریطرح لایه باز کارت ویزیت خدمات کامپیوتری طرح لایه باز کارت ویزیت خدمات کامپیوتریدانلود فایل

پروژه کلاسی تحت فشار آبیاری قطره ای منجیل

پروژه-کلاسی-تحت-فشار-آبیاری-قطره-ای-منجیلپروژه کلاسی تحت فشار آبیاری قطره ای منجیل- مناسب برای رشته های مهندسی آب و باغبانی و عمراندانلود فایل

پروژه کلاسی تحت فشار آبیاری قطره ای منجیل

پروژه-کلاسی-تحت-فشار-آبیاری-قطره-ای-منجیلپروژه کلاسی تحت فشار آبیاری قطره ای منجیل- مناسب برای رشته های مهندسی آب و باغبانی و عمراندانلود فایل

پروژه کلاسی تحت فشار آبیاری بارانی چای لاهیجان

پروژه-کلاسی-تحت-فشار-آبیاری-بارانی-چای-لاهیجانمفید برای رشته های مهندسی آب، عمران، باغبانیدانلود فایل

پروژه کلاسی تحت فشار آبیاری قطره ای گلابی

پروژه-کلاسی-تحت-فشار-آبیاری-قطره-ای-گلابیمفید برای رشته های مهندسی آب، عمران، باغبانیدانلود فایل

پروژه کلاسی آنالیز خشکسالی ایستگاه دریان چای به روش هربست

پروژه-کلاسی-آنالیز-خشکسالی-ایستگاه-دریان-چای-به-روش-هربستآنالیز خشکسالی ایستگاه دریان چای به روش هربستدانلود فایل

پروپوزال طراحی مجموعه اقامتی – تفریحی

پروپوزال-طراحی-مجموعه-اقامتی-–-تفریحیپروپوزال طراحی مجموعه اقامتی – تفریحیدانلود فایل

مقاله بررسی تناسبات درنقش برجسته های سنگی دوران شاپورساسانی

مقاله-بررسی-تناسبات-درنقش-برجسته-های-سنگی-دوران-شاپورساسانیمقاله بررسی تناسبات درنقش برجسته های سنگی دوران شاپورساسانیدانلود فایل

جزوه روش تحقیق در مدیریت ( دانشگاه پیام نور )

جزوه-روش-تحقیق-در-مدیریت-(-دانشگاه-پیام-نور-)مخصوص دانشجویان رشته های مدیریت ، حسابداری و علوم اقتصادی دانلود فایل

پروپوزال تغییرات فرهنگ و تأثیرات آن بر روی شکل ساختمان ها

پروپوزال-تغییرات-فرهنگ-و-تأثیرات-آن-بر-روی-شکل-ساختمان-هاپروپوزال تغییرات فرهنگ و تأثیرات آن بر روی شکل ساختمان هادانلود فایل

پروپوزال معماری طراحی مرکز بازپروری و حمایت از کودکان

پروپوزال-معماری-طراحی-مرکز-بازپروری-و-حمایت-از-کودکانپروپوزال معماری طراحی مرکز بازپروری و حمایت از کودکاندانلود فایل

پروپوزال معماری طراحی مسجد

پروپوزال-معماری-طراحی-مسجدپروپوزال معماری طراحی مسجد در 18 صفحه با فرمت WORDدانلود فایل

توزیع کاربری های شهری برحسب نیازهای شهروندان نمونه موردی: خیابان ستارخان، حدفاصل فلکه اول

توزیع-کاربری-های-شهری-برحسب-نیازهای-شهروندان-نمونه-موردی-خیابان-ستارخان-حدفاصل-فلکه-اولپایان نامه توزیع کاربری های شهری برحسب نیازهای شهروندان نمونه موردی: خیابان ستارخان، حدفاصل فلکه اول و دوم صادقیهدانلود فایل

بررسی عوامل مؤثر بر نظام قطعه بندي زمین در شهرسازی

بررسی-عوامل-مؤثر-بر-نظام-قطعه-بندي-زمین-در-شهرسازیپایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر نظام قطعه بندي زمین در شهرسازی دانلود فایل

خرید بک لینک X
ساخت وبلاگ
جت پرینتر
چاپگر صنعتی
آموزش زبان در کرج
ترازو رادین
ترازو فروشگاهی
ترازو پرینتر دار
ترازو تره بار
مجله اینترنتی سایتک
ترازو لیبل پرینتر