فایل دانشجویی
كنواكسیون حقوق زنان و بررسی تضیع حقوق زنان و راهكارهای رفع آن

از آنجا كه هر سیاستی با تكیه بر تعاریف شكل می گیرد برداشتن گامی در جهت قبول تعریفی برای میراث فرهنگی ضروری بنظر می‌رسد انتخاب كلمات یك تعریف، كار حساس وقابل تأملی است زیرا هر كلمه یا عبارت می‌تواند عاملی تعیین كننده درشناسایی، ارزیابی وحفاظت از بقایای تاریخی باشد همچنین عوامل مهمی در هر تعریف وجود دارد كه كلمات كلیدی انتخابی برای آن باید توانایی

دانلود كنواكسیون حقوق زنان و بررسی تضیع حقوق زنان و راهكارهای رفع آن

پروژهایی در مورد كنواكسیون حقوق زنان و بررسی تضیع حقوق زنان و راهكارهای رفع آن
مقالاتی در مورد كنواكسیون حقوق زنان و بررسی تضیع حقوق زنان و راهكارهای رفع آن
مطالبی در مورد كنواكسیون حقوق زنان و بررسی تضیع حقوق زنان و راهكارهای رفع آن
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل doc
حجم فایل 618 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 257

1- معنی زبان شناسانه ( فیلولوژیك)

از آنجا كه انتخاب واستفاده از لغات نقش مهمی در بیان مفاهیم پنهانشان دارد،ابتدا معنی زبان شناسانه لغات مربوط به میراث فرهنگی را كه در انگلیسی،فرانسه،عربی وفارسی مورد استفاده قرار می گیرد بررسی می‌نماییم.

در انگلیسی،اصطلاحاتی چون Heritage، Cultural Heritage، Relics، Remains، Patrimony و Property به كار می‌آیند. بر طبق فرهنگ لغات Historical Principles (آكسفورد ،1888) Heritage در قرون گذشته به اشكال متفاوتی چون: heritage، eritage،

erytage و غیره بكار می رفته است.كه همگی از ریشه لاتین Hereditagium می باشند به معنی :«.. آنچه به ارث رسیده یا ممكن است برسد،هر مال یا خصوصاً ملك كه براساس حق وراثت واگذار گردد» آنچه در این اصطلاح واضح به نظرمی‌رسد، آن است كه مال از گذشته به ارث رسیده است.

كلمة Relic كه از Reliquias در لاتین بدست می‌آید،به معنی :«در موارد استفاده مذهبی، بخصوص در كلیساهای یونان وكاتولیك روم :برخی اشیاء همچون قسمتی ازبدن یا لباس،یك قطعه موردمصرف شخصی یا نظایر آن كه به عنوان یادبود از یك قدیس، شهید یا فرد روحانی دیگری باقی مانده و به دقت از آن نگهداری كرده و محترم ومقدس داشته می‌شود»، ونیز «چیزی نفیس یا قیمتی» و «هر چه كه به عنوان یادگاری یا یادبود از یك شخص، یك چیز، یك مكان نگه داشته شود؛یك یادمان.»

remains یعنی:«آنان كه از میان تعدادی از اشخاص باز مانده،نجات یافته یا باقی مانده ‌اند؛باقیمانده یا الباقی» و «یك اثر مادی (عتیقه یا غیرآن )، یك بنا یا ساختمان قدیمی یا ساخته‌ای دیگر؛ وشیئی كه از زمانهای گذشته به دست آمده است.»

Patrimony یعنی :دارایی یا یك ملك كه از پدر یا جد شخصی به اورسیده؛ میراث، وراثت.

Property یعنی: وضعیتی ازتعلق یا متعلق به بعضی اشخاص بودن و «مالك چیزی بودن، چیزی را تملك كردن،حق(بخصوص حق انحصاری) تصرف، استفاده ،یا در اختیار گرفتن هر چیز (معمولاً شیئی مادی و محسوس) ، دارندگی ،مالكیت.»

در فرانسه كلمات مشابهی با همان ریشة مشترك انگلیسی وجود دارد، به استثناء (Cultorel)Bien كه ترجمه آن به انگلیسی Property یا Goods است.

در عربی كلمه «تراث» به كار می‌رود كه از كلمه ارث ریشه می‌گیرد. در زبان فارسی دوكلمه «آثار»و «میراث» وجود دارند كه هر دوریشه عربی دارند. «آثار» جمع «اثر» به معنی محصول فیزیكی و غیرفیزیكی بجای مانده است. در این كلمه انعكاس گذشته چشم گیر نیست، و كلمه بیشترنشان دهندة اهمیت آنچه كه خلق شده می‌باشد و از اینروست كه در فارسی این كلمه اغلب با صفاتی چون تاریخی یا فرهنگی همراه می‌شود.

كلمة دیگر،میراث، یعنی آنچه به ارث رسیده است كه بسیار مشابه Heritage در انگلیسی است. اگر چه بدون اضافه نمودن كلمات توضیحی نیز قابل درك می‌باشد، اما همچون Heritage در انگلیسی، اغلب به همراه كلمه «فرهنگ» به كار می‌رود.

كلمه Property انگلیسی و Bien فرانسوی یادآور مفهوم گذشته نیستند،در حالی كه سایر كلمات به آنچه كه میراث گذشته است، رجوع داده می‌شوند. در مدارك یونسكو اغلب این دوكلمه،(Property) و Bein بكار رفته اند. اگر چه می توان چنین فرض كرد كه این امر موجب ارتباط حال و گذشته می‌گردد و موارد وسیعتری از پدیده‌های فرهنگی را تحت پوشش قرار می‌دهد.

مبحث اول : تعاریف میراث فرهنگی

1- میراث فرهنگی به مفهوم عام:

در دستیابی به یك تعریف برای میراث فرهنگی، لازم است كه معیارهای مشخصی مورد توجه قرار گیرند.

در این ارتباط سه معیار اصلی پیشنهاد می‌شود، شیئیت، قدمت و پیام انسانی

این معیارها می‌توانند ما را به این مضمون نزدیك نمایند كه :

هرپدیده‌ای ( اعم از منقول و غیرمنقول و آنچه كه میراث مادی و معنوی[1] خوانده می‌شود) كه قدمتی دارد (طول این قدمت نسبی است) و واجدپیامی انسانی است ( یا چیزی از انسانهای گذشته برای عرضه دارد) شایسته است كه بعنوان «میراث فرهنگی» خطاب گردد.

نتیجتاً نادیده گرفتن هر یك از این سه عامل موجب انحراف جدی در استخدام اصطلاح میراث فرهنگی برای بیان مقصود می‌شود.در توضیح امر برآنیم تا هر یك از این ملاك ها را برای شناسایی میراث فرهنگی تبیین نماییم.

الف ) شیئیت:

اگر شیئیت میراث فرهنگی مورد تأكید است، نه به این دلیل كه ممكن است میراث فرهنگی بعنوان چیزی ذهنی تصور شود چرا كه بدیهی است، ما چیزی را بعنوان میراث فرهنگی تلقی می‌كنیم كه بنحوی به منصه ظهور رسیده باشد، بلكه معیاری است جهت بازیابی.

بدین معنا كه این مورد از شاخص‌های میراث فرهنگی نیست بلكه یك معیاربرای كمك به شناسایی آن است.

به نظر می ‌رسد كه مواجهه مستقیم با بقایای تاریخی و برخورد با عینیت آن به انسان نوعی شهود اعطا می‌كند،نوعی دریافت استنتاجی خاص كه از خواندن تاریخ یا توضیح شفاهی حاصل نمی‌شود.

با قدری تأمل در قرآن كریم در می‌یابیم كه در كنار روشهای منطقی برای جستجوی حقیقت، قرآن بشررا به سفر ودیدن آثار دعوت می‌نماید.[2] از سویی مرور تجارب شخصی به ما نشان می‌دهد كه در مواجهه با اصل یك تابلوی نقاشی یا شنیدن اجرای زنده یك قطعه موسیقی تا چه حد واكنشی متفاوت داشته ‌ایم. بدین معنا كه مشاهده حضور فیزیكی یك اثردر یك موزه یا در محوطه تاریخی موجب افزایش قدرت مواجهه و توجه بیشترمی‌گردد.[1] -مفهوم اصطلاح «میراث معنوی» درقسمت آتی مفصلاً توضیح داده خواهد شد.

[2] - آیات 11 سوره انعام،109 سورة یوسف، 101 سوره یونس، 45 سوره حج و 10 سوره محمد(ص).

دانلود كنواكسیون حقوق زنان و بررسی تضیع حقوق زنان و راهكارهای رفع آن


برچسب ها : كنواكسیون حقوق زنان و بررسی تضیع حقوق زنان و راهكارهای رفع آن ،
[ يکشنبه 23 دی 1397 ] [ 19:00 ] [ مهدیان ] [1 بازدید]
بررسی تأثیر كلاس‌های آمادگی بارداری بركاهش افسردگی پس از زایمان زنان ساكن تهران در سال 85-84

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر كلاس های آموزشی دوران بارداری بر افسردگی پس از زایمان زنان ساكن تهران انجام شد این مطالعه از نوع مطالعات شبه تجربی بود در این پژوهش میزان افسردگی خانم های مراجعه كننده از طریق پاسخ به تست بك انجام شد و سن آزمودنی های مورد پژوهش حداقل 18 و حداكثر 39 سال بود نمونه آماری این پژوهش شامل 120 خانم بود كه در گروه 40 نفری مو

دانلود بررسی تأثیر كلاس‌های آمادگی بارداری بركاهش افسردگی پس از زایمان زنان ساكن تهران در سال 85-84

تأثیر كلاس‌های آمادگی بارداری بركاهش افسردگی پس از زایمان زنان ساكن تهران در سال 8584
 تأثیر كلاس‌های آمادگی بارداری 
كاهش افسردگی پس از زایمان زنان ساكن تهران در سال 8584
كاهش افسردگی پس از زایمان زنان
افسردگی پس از زایمان زنان
 كلاس‌های آمادگی بارداری بركاهش افسردگی پس از زایمان زنان
 كلاس‌های آمادگی
دسته بندی روانشناسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 2739 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 240

عنوان صفحه

فصل اول: موضوع تحقیق

مقدمه ...................................... 1

بیان مسأله ................................. 6

ضرورت تحقیق................................. 10

اهداف تحقیق................................. 13

فرضیه‌های تحقیق.............................. 13

متغیرهای تحقیق.............................. 14

تعاریف متغیرهای تحقیق....................... 14

فصل دوم: ادبیات پژوهش

الف) افسردگی ............................... 16

تاریخچه افسردگی............................. 16

افسردگی چیست................................ 17

تفاوت بین اندوه سالم و افسردگی چیست......... 19

تعریف افسردگی .............................. 19

افسردگی چه كسانی را تهدید می‌كند............. 20

-جنس........................................ 20

-سن......................................... 20

دیدگاه‌های نظری درباره افسردگی............... 21

دیدگاه زیست شناختی.......................... 21

-سبب شناسی افسردگی.......................... 22

-توارث...................................... 22

-آمین‌های بیوژنیك............................ 23

-نوراپی نفرین............................... 23

-سروتونین................................... 24

-دوپامین.................................... 24

-فرضیه فلوكستین (پروزاك) وایندول آمین....... 25

پاسخ زیست‌ شناختی در افسردگی................. 25

-آزمون بازداری دگزامتازون................... 25

- فروزش..................................... 26

- اختلالات خواب............................... 26

-محور تیروئید............................... 27

-اثر كورتیزول............................... 28

-سیستم لیمبیك و افسردگی..................... 28

-ریتم‌های شبانه روزی......................... 29

-تصویر گری از مغز........................... 30

دیدگاه روان شناختی.......................... 30

الگوهای روانكاری............................ 31

الگوی خشم معطوف به درون..................... 31

-الگوی فقدان شی............................. 32

دیدگاه رفتاری .............................. 32

دیدگاه انسان‌گرایی........................... 33

دیدگاه شناختی............................... 34

-خطاهای منطق................................ 35

-الگوی درماندگی آموخته شده افسردگی.......... 36

ب) درمان افسردگی............................ 38

درمان مبتنی بر نظریه‌های زیست شناختی......... 38

-دارو درمانی................................ 38

-الكترو شوك درمانی.......................... 39

- نور درمانی................................ 40

درمان مبتنی بر نظریه‌های روان پویایی......... 41

-روان درمانی روان پویشی..................... 42

-روان درمانی حمایتی......................... 43

-روان درمانی میان فردی...................... 44

-روان درمانی فمینیستی....................... 45

درمان مبتنی بر نظریه‌های شناختی و رفتاری..... 45

-رفتار درمانی............................... 46

-رابطه درمانی............................... 47

- شناخت درمانی.............................. 48

درمان مبتنی بر گروه درمانی.................. 49

-خانواده درمانی............................. 50

-زوج درمانی................................. 50

-گروه‌های حمایتگر............................ 51

درمانهای تكمیلی ............................ 51

-داروهای گیاهی.............................. 52

-رژیم غذایی و مكمل‌های غذایی................. 52

-فنون آرمیدگی............................... 53

-هومیوپاتی.................................. 54

ج) افسردگی زنان............................. 55

اختلالات خلقی مربوط به قاعدگی................. 56

سندرم قبل از قاعدگی (pms).................... 56

-سبب شناسی.................................. 56

-بروز تشخیص................................. 57

اختلال ملال پیش از قاعدگی .................... 58

درمان اختلال‌های قاعدگی ...................... 60

-درمان سندرم قبل از قاعدگی (pms) ............ 60

-درمان اختلال ملال پیش از قاعدگی.............. 61

ارزیابی تاثیر درمان‌ها....................... 63

اختلالات خلقی مربوط به زایمان................. 64

-افسردگی بعد از زایمان...................... 65

-سبب شناسی اختلالات خلقی بعد از زایمان........ 65

- بروز و تشخیص افسردگی بعد از زایمان........ 68

-علایم افسردگی در طول بارداری................ 69

-اختلالات خلقی پس از زایمان................... 69

درمان اختلالات خلقی پس از زایمان.............. 72

-دارو درمانی در دوران بارداری............... 75

-دارو درمانی در دوران شیردهی................ 77

چگونه خود را یاری دهیم؟..................... 78

نقش حمایتی ماما و پرستار روانگر در پیشگیری افسردگی پس از زایمان 79

اختلالات خلقی مربوط به یائسگی................. 81

-سبب شناسی ................................. 82

- یائسگی و افسردگی.......................... 82

-درمان...................................... 83

خلاصه جلسات كلاس‌های آمادگی دوران بارداری...... 86

د) مروری بر تحقیقات انجام شده............... 101

فصل سوم: طرح تحقیق

طرح پژوهش .................................. 106

جامعه آماری................................. 108

نمونه آماری................................. 108

روش نمونه‌گیری............................... 109

ابزار اندازه‌گیری............................ 109

پرسشنامه افسردگی بك......................... 110

جدول هنجار گزینی مقیاس افسردگی بك........... 114

روند اجرای اطلاعات .......................... 115

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.................... 117

فصل چهارم: تحلیل آماری

داده‌های توصیفی پژوهش........................ 118

تحلیل داده‌های پژوهش......................... 123

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

خلاصه پژوهش ................................. 133

بحث و جمع بندی نهایی........................ 134

محدودیت‌های تحقیق............................ 136

پیشنهادها................................... 136

منابع

ضمائم

فرضیه اصلی محقق عبارت بود از:

بین میزان شركت در كلاس های آمادگی دوران بارداری و میزان افسردگی پس از زایمان رابطه وجود دارد. نتایج تحلیل آزمون T نشان داد كه كلاس های آمادگی دوران بارداری در كاهش افسردگی پس از زایمان تأثیر داشت.

همچنین فرضیه های فرعی محقق عبارت بودند از:

- بین خانم هایی كه در كلاس آمادگی دوران بارداری شركت می كنند با خانم هایی كه در كلاس آمادگی دوران بارداری شركت نمی كنند از نظر میزان افسردگی تفاوت وجود دارد. نتایج تحلیل آزمون T نشان داد بین خانم هایی كه در كلاس آمادگی دوران بارداری شركت كرده اند و آنهائی كه در چنین كلاس هایی شركت نداشتند از نظر افسردگی تفاوت معناداری وجود داشت.

- بین خانم هایی كه به مطب خصوصی مراجعه كردند با خانم هایی كه به درمانگاه دولتی مراجعه كردند تفاوت وجود دارد. نتایج تحلیل آزمون T نشان داد كه بین این دو وضعیت ذكر شده تفاوت معنا داری وجود نداشت. یعنی عامل اقتصادی – اجتماعی تأثیری در میزان افسردگی پس از زایمان نداشت.

- بین بارداری های اول و دوم از نظر میزان افسردگی تفاوت وجود دارد. در این فرضیه نیز با استفاده از نتایج تحلیل آزمون T مشخص شد كه بین بارداری اول و دوم از نظر میزان افسردگی تفاوت معنا داری وجود نداشت.

دانلود بررسی تأثیر كلاس‌های آمادگی بارداری بركاهش افسردگی پس از زایمان زنان ساكن تهران در سال 85-84


برچسب ها : بررسی تأثیر كلاس‌های آمادگی بارداری بركاهش افسردگی پس از زایمان زنان ساكن تهران در سال 85-84 ،
[ يکشنبه 23 دی 1397 ] [ 19:00 ] [ مهدیان ] [1 بازدید]
بررسی اشتغال زنان از دیدگاه های مختلف

اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی به عنوان نیمی از منابع انسانی، زنان نه تنها موضوع وهدف هر نوع توسعه‌ای هستند بلكه اهرم موثری در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی واجتماعی می‌باشندتجهیز مهم وبه كارگرفتن صحیح و مطلوب آن نه نتها نیل به اهداف توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی را آسان‌ترمی‌كند بلكه از نظر تحقق هدفهای مربوط به توزیع عادلانه‌تر درآمدها و

دانلود بررسی اشتغال زنان از دیدگاه های مختلف

مقالاتی در مورد بررسی اشتغال زنان از دیدگاه های مختلف
مطالبی در موردبررسی اشتغال زنان از دیدگاه های مختلف
پروژه هایی در مورد بررسی اشتغال زنان از دیدگاه های مختلف
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 213 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 215

با آنكه آیین مقدس اسلام از 1400 سال قبل استقلال اقتصادی زن را پیش‌بینی و اعلام كرده است و به تبعیت ازآن در متون حقوقی نیز بدان اشاره شده است ولی زنان ایرانی از نظر وضعیت اقتصادی، بالاخص ورود به بازار كار، كه شاخصه اصلی اتكای اقتصادی است حدود صد سال عقب‌تر اززنان در جوامع صنعتی می‌باشد.[1] از این رو برای دستیابی به استقلال اقتصادی، كافی نیست كه در متون حقوقی و مذهبی برای زنان حقوقی قائل شویم كه تحقق آنها به راحتی امكان پذیر نباشد، بلكه این استقلال یاد شده نیازمند زمینه‌سازی‌های فرهنگی،اجرایی واجتماعی است كه آن را از حد شعارهای آرمانی و مجموعه اندیشه‌های احساساتی بیرون آورده و به مرحله عمل برساند.

در این فصل، ابتدا در قالب گفتار اول به بررسی وضعیت آمار اشتغال زنان در دنیا وایران می‌پردازیم و سپس در گفتار دوم ،در مورد موانع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اشتغال زنان بحث می‌كنیم.

گفتار اول وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار

به طور سنتی نیروی كار شامل همه افرادی می‌شود كه برای تهیه وتولید كالا وخدمات اقتصادی كارمی‌كنند. در عمل این تعریف مشكلات خاصی را به ویژه درزمینه آمارگیری از كار زنان بوجود می‌آورد. مكرراً مشاهده شده است فعالیت‌هایی كه نوعاً توسط زنان انجام می گیرد، به طور منظم از آمار نیروی كار و درآمد ملی خارج می‌شود. در بسیاری از نظام‌های اقتصادی تمایل به نادیده گرفتن كار زنان وجود دارد و چنین تمایلی بر روش‌های جمع‌آوری اطلاعات آماری از فعالیت‌های زنان تاثیر می‌گذارد. مشكلات روش‌شناسی در تحقیقات از قبیل زمان مراجعه (تعیین یك روز در یك هفته، عدم توجه به تغییرات فصلی واشتغال نوبتی) و همچنین مشاركت اجرایی كار از قبیل جنسیت آمارگیران و افراد مصاحبه شونده (اغلب با مردان مصاحبه می‌كنند واحتمالاًمردانی كه رئیس خانواده هستند)و نیز مشكلات مربوط به فعالیت ‌های اقتصادی،همه این عوامل در كم تخمین زدن میزان اشتغال زنان درآمارهای رسمی بسیاری از كشورها موثر می‌باشند.[1]

دانلود بررسی اشتغال زنان از دیدگاه های مختلف


برچسب ها : بررسی اشتغال زنان از دیدگاه های مختلف ،
[ يکشنبه 23 دی 1397 ] [ 19:00 ] [ مهدیان ] [0 بازدید]
بررسی ارتباط میان رضایت زناشوئی و هوش همسران

پیامبر اكرم (ص) فرمودندهیچ چیز نزد خدا محبوبتر از خانه ای كه به ازدواج آباد شود نیست و هیچ چیز نزد خدا منفورتر از آشیانه‌ای كه در اسلام بوسیله طلاق از هم بپاشد نیست(مشكینی، 1359 ، ص182) همسر‌گزینی، ازدواج، تشكیل خانواده، فرزند و تربیت او همه مراحلی از امتحان بزرگ الهی است كه یكی پس از دیگری از راه می‌‌رسند و آدمی باكوله بار معرفت و اختیار، چنگ

دانلود بررسی ارتباط میان رضایت زناشوئی و هوش همسران

مقالاتی در مورد بررسی ارتباط میان رضایت زناشوئی و هوش همسران 
مطالبی در مورد بررسی ارتباط میان رضایت زناشوئی و هوش همسران
پروژه هایی در مورد بررسی ارتباط میان رضایت زناشوئی و هوش همسران
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 278 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 210

زناشویی و تاسیس زندگی مشترك خانوادگی یك خواسته طبیعی است. كه غرائزش در وجود انسانها نهاده شده‌است و این خود یكی از نعمتهای بزرگ الهی است (امینی،1363،ص 3).

یكی از انگیزه‌های زیبا و متعالی بشر ،گرایش او به تشكیل خانواده و داشتن فرزند است . زندگی خانوادكی بشر صددرصد طبیعی است .به این معنی كه آفرینش انسان به گونه‌ای است كه او را به طور فطری و طبیعی به سوی تشكیل كانون خانوادگی و داشتن فرزند سوق می‌دهد . شواهد تاریخی نشان می‌دهد كه انسان در تمام طول تاریخ،زندگی خانوادگی داشته است (سادات ،1377،ص 17).

اندیشمندانی كه تاریخ را از سر بصیرت مطالعه كرده‌اند بر این باورند كه در طول تاریخ هیچ رسم و قانونی به اندازه همسر گزینی و تشكیل خانواده اهمیت نداشته است . علـت این حقیقت آن است كه ازدواج یك امر نوعی است نه شخصی. یعنی هدف آن بقاوپرورش واستمرار نوع بشر است (سادات ،1377، ص 18).

پس از تشكیل خانواده زن و مرد از روی عشق و محبت در خدمت یكدیگر در می‌آیند و هر یك خود را وقف آسایش و راحتی دیگری می‌كند . در مرحلة بعد، این دو در خدمت پرورش و رفاه فرزندان قرار می‌گبرند وبه این ترتیب از حصار تنگ خودخواهی تنها برای خود كاركردن و جز خود كسی را ندیدن ، تا حدی خارج می‌شوند ، عواطف و ویژگیهای روحی آنها با قرار گرفتن در محدودة این پیوند صیقل می‌خورد و جز خود ، دغدغة كس دیگری نیز در درون آنها بوجود می‌آید . این تمرین مناسبی برای مبارزه با خودبینی و خودخواهی است كه اولین شرط رشد و كمال آدمی به حساب می‌آید . بسیاری از نیازهای اساسی انسان در خانواده تأمین می‌شود : نیاز زیستی و غریزی به جنس مخالف ، نیاز به محبت ، عاطفه ، نیاز به داشتن فرزند و0000 (سادات ، 1377، ص 19 ) .

دانلود بررسی ارتباط میان رضایت زناشوئی و هوش همسران


برچسب ها : بررسی ارتباط میان رضایت زناشوئی و هوش همسران ،
[ يکشنبه 23 دی 1397 ] [ 18:59 ] [ مهدیان ] [1 بازدید]
اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به كنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان

ازآن جا كه همواره توجه به موضوعات و پژوهش‌های علمی همراه با پدیده‌ها و نیازهای هر عصر بوده است، امروزه نیز توجه به مسایل زنان و مطالعات پیرامون آنها ونیاز به پژوهش علمی دررابطه با آن به صورت یك امر ضروری ظاهر شده است موضوعی كه تقریباً تا مدتی پیش به دلایل خاص فرهنگی، تاریخی وشاید به خاطر عدم شناخت و اهمیت آن نقش چندانی در مطالعات علوم انسانی نداشت

دانلود اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به كنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان

مقالاتی در مورد اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به كنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان
مطالبی در مورد اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به كنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان
پروژه هایی در مورد اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به كنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 661 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 317

در تعریف حقوق زن می‌توان گفت در سطح كلی، جزیی از حقوق بشر است كه به عنوان حقوق اساسی و غیرقابل انتقالی تلقی شده كه برای زندگی زن به عنوان یك انسان ضروری است و به صورت جزیی تر، حقوق زن عبارت است از آن حقوقی كه برای زندگی انسانی زن به واسطه زن بودن، یعنی جنسیت اوضرورت دارد.بنابراین ضمن این كه عنصر اساسی مفهوم حقوق زن، تساوی با مردان و رفع تبعیض نسبت به زنان به سبب جنسیت آنها است،از طرف دیگر عنصری وجود دارد كه بدون آن با اجرای عنصر اول به مقصود اصلی نخواهیم رسید وآن تدابیر حمایتی است كه باعث ایجاد شرایط لازم و تساوی و فرصت‌های برابر زن و مرد می‌گردد.

مبنای اصلی برابری زن و مرد به عنوان یكی از مصادیق حقوق بشر به حقوق طبیعی بر می‌گردد، حقوقی كه به صرف انسان‌بودن برای انسان حاصل می‌شود و اراده انسانی در ایجاد آن دخالتی ندارد و قواعد آن ثابت و غیرقابل تغییر می‌باشد؛ بدین معنا كه اگر صاحب حق بودن برخاسته از ذات انسان ولازم و ملزوم انسانیت اوست، پس نابرابری‌های فیزیكی واختلافات مبتنی بر نژاد و زبان وجنس و سنن وآداب و محیط زندگی و غیره نمی‌توانند درحقوق انسانی وی موثر افتد.

در سال‌های اخیر، طرفداران حقوق زن در جهت برابری و رفع تبعیض نسبت به زنان تلاش‌های بسیاری نموده‌اند لكن علی رغم موفقیت‌های نسبی، زنان در جهت رسیدن به برابری حقوق انسانی با مردان راه طولانی در پیش دارند زیرا هنوز تبعیضات زیادی بین زنان ومردان به چشم می‌خورد كه یكی ازآنها تبعیض در زمینه حق اشتغال وداشتن كار می‌باشد.

دانلود اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به كنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان


برچسب ها : اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به كنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان ،
[ يکشنبه 23 دی 1397 ] [ 18:59 ] [ مهدیان ] [2 بازدید]
حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشك قانونی

متجاوز از یك قرن است كه جرم شناسی مورد توجه خاص كشورهای مختلف قرار گرفته و با استفاده از روشهای گوناگون، مطالعات و تحقیقات بالنسبه قابل ملاحظه ای در زمینه های مختلف انجام شده است در حال حاضر كه سیستم اجرای مجازاتها سخت تحت تاثیر ملاحظات تربیتی قرار گرفته و بزهكاران به صورت بیماران اجتماعی شناخته شده اند و هدف نهایی نیز درمان آنها می باشد، مسائل

دانلود حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشك قانونی

مقالاتی در مورد حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشك قانونی
مطالبی در مورد حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشك قانونی
پروژه ای در مورد حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشك قانونی
دسته بندی پزشکی
فرمت فایل doc
حجم فایل 86 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 114

فهرست مطالب

عنوان صفحه

تقدیر و تشكر...................................

مقدمه..........................................

از سیاست كیفری تا سیاست جنائی..................

مفهوم سیاست جنائی و تحول آن....................

سیاست جنائی ...................................

مدلهای سیاست جنائی.............................

سابقه تاریخی تحولات دفاع اجتماعی................

مفهوم جنبش دفاع اجتماعی........................

كنش ها و واكنش ها..............................

اشكال نوین بزهكاری.............................

بزه دیده و بزه دیده شناسی......................

ظهور تروریسم بین المللی........................

سخن تنها از خرید و فروش زنان نیست..............

سخن تنها از خرید و فروش زنان سفید نیست.........

روسپی خانه محیط جرم زا.........................

خشونت علیه زنان امری جهانی.....................

آداب و رسوم ...................................

روسپیگری ......................................

سقط جنین.......................................

رابطه نامشروع..................................

حفظ بكارت......................................

جنسیت و بزهكاری................................

جرایم خاص زنان.................................

علل بزهكاری زنان...............................

طبقه بندی بزهكاران.............................

طبقه بندی جرم شناسان ..........................

بهداشت روانی و بزهكاری زنان....................

انحراف جنسی و مسائل جرم شناسی و روان شناسی كیفری

انواع انحرافات جنسی ...........................

ارتباط انحراف جنسی با ارتكاب جرم...............

از انتقام خصوصی تا كیفر عمومی..................

حقوق بزه دیده گان..............................

طرق آلودگی زنان................................

جرایم مربوط به اعمال منافی عفت.................

جرایم مربوط به مواد مخدر و افیون ..............

سرقت...........................................

حمایت از بزه دیده در سیستم عدالت كیفری ........

حمایت كیفری از زنان بزه دیده در قوانین كیفری ..

حمایت كیفری از تمامیت جسمانی زنان بزه دیده.....

نمونه هایی از خشونت علیه زنان بزه دیده.........

منابع..........................................

یكی از علل بررسی جرائم زنان بموازات پیشرفتهای اجتماعی و تغییر و تحولاتیكه در فرهنگ و تمدن مردم پدید آمده است باعث شد كه طرز تفكر آنها نسبت به این طبقه از افراد اجتماع عوض شده و بررسی در این خصوص بیشتر تحت تاثیر فرهنگ و تمدن اجتماعات گوناگون قرار گیرد.

در اثر مجاهدت و فداكاری بعضی از اندیشمندان و بزرگان و مقتضیات اجتماعی، تحولاتی در این زمینه به وجود آمد و این تحول بعد از جنگ دوم جهانی به این طرف شدت یافت و به مقیاس وسیعی گسترش پیدا كرد و بالنتیجه زنان توانستند به پاره ای از حقوق خود نائل آیند.

اجتماع ما نیز با وجود داشتن فرهنگی كهن و عمیق از این نابرابری بر كنار نمانده بود، و الزاما با مشكلات و گرفتاریهای گوناگون مواجه بود.

هدف از بررسی جرائم زنان این است كه وضع زنان بزهكار از جهات مختلف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا معلوم شود اولا چه كسانی بیشتر ناسازگار هستند و نوع و میزان و كیفیت آلودگی آنها تا چه حدودی است؟

هدف نهایی از این بررسی اینست كه معلوم شود چه مشكلاتی و گرفتاریهایی برای ایندسته از زنان وجود دارد، تغییرات و تحولات اجتماعی و عدول از بعضی از سنتها و آداب و رسوم و نظام گذشته و تغییر بعضی از عادات و شرایط زندگی آنها و اعطاء آزادی بیشتر به آنها چه اثراتی در زندگی آنها خواهد داشت؟

اگر راه حلی برای درمان این دسته از افراد اجتماع پیدا نشود یا درصدد رفع و جلوگیری بر نیاید، دیر یا زود با مشكلات و گرفتاریهایی مواجه خواهیم شد كه احتمالا اجتماع را در معرض آلودگیهای بیشماری قرار خواهد داد.

مشكلاتی در زمینه بررسی آلودگی زنان وجود دارد كه بسیار زیاد است كه به بیان برخی از آنها میپردازیم.

دانلود حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشك قانونی


برچسب ها : حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشك قانونی ،
[ يکشنبه 23 دی 1397 ] [ 18:59 ] [ مهدیان ] [0 بازدید]
بررسی تأثیر مكمل یاری كلسیم بر پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی

امروزه، اضافه وزن و چاقی (به ترتیب نمایه توده بدنی یا BMI بین 92925 و 30 كیلوگرم بر متر مربع (1 )) به شكل اپیدمی جهانی در آمده است، تا جایی كه سازمان جهانی بهداشت (WHO ) واژه globesityرا برای آن در نظر گرفته است اپیدمی چاقی به جوامع صنعتی و پیشرفته محدود نبوده و تخمین زده می‏شود كه بیش از 115میلیون نفر در كشورهای در حال توسعه از مشكلات مر

دانلود بررسی تأثیر مكمل یاری كلسیم بر پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی

مقالاتی در مورد بررسی تأثیر مكمل یاری كلسیم بر پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی
مطالبی در مورد بررسی تأثیر مكمل یاری كلسیم بر پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی
دسته بندی علوم پزشکی
فرمت فایل doc
حجم فایل 2395 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 200

علاوه بر روش‏های معمول در كاهش وزن و كاهش لیپیدهای خون مثل رژیم درمانی، ورزش، داروها شواهدی وجود دارد مبنی بر اینكه كلسیم می‏تواند در تنظیم چربی‏های بدن و چربی‏های خون نقش داشته باشد. بعضی مطالعات نشان داده‏اند كه افزایش دریافت كلسیم با كلسترول LDLكمتر (29-24)، كلسترول تام كمتر(30، 28، 27، 7)، نسبت كلسترول تام به كلسترول HDL كمتر (7)، نسبت كلسترول LDL/HDL كمتر(29)، نسبت كلسترول HDL/LDL بالاتر (31)، آپولیپوپروتئین Bكمتر(32، 26، 25)، نسبتI ApoA-I/ApoBبیشتر(32) و تری‏گلیسرید كمتر (30) همراه است. در عین حال بعضی مطالعات این تاثیرات، و یا بخشی از آنها را تأیید نكرده‏اند (38- 37، 24، 16، 14).

مطالعه ملی انجام شده در سال 81-1379 در ایران (35) نشان داده است كه میانگین دریافت كلسیم در ایران594 میلی گرم است این در حالی است كه میانگین نیاز1036 میلی گرم بوده و به این ترتیب میانگین دریافت كلسیم در ایران زیر %70 نیازمندی است. با توجه به اطلاعات موجود این فرضیه شكل می‏گیرد كه شاید با افزایش دریافت كلسیم از طریق مكمل یاری بتوان پروفایل لیپیدی افراد مبتلا به اضافه وزن یا چاقی را بهبود بخشید، بنابراین هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر مكمل 1000میلی گرمی كلسیم بر پروفایل لیپیدی زنان غیر یائسه مبتلا به اضافه وزن یا چاقی طی 30 روز بود.

دانلود بررسی تأثیر مكمل یاری كلسیم بر پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی


برچسب ها : بررسی تأثیر مكمل یاری كلسیم بر پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی ،
[ يکشنبه 23 دی 1397 ] [ 18:58 ] [ مهدیان ] [2 بازدید]
بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی وهوش همسران

پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی وهوش همسران صورت گرفته است طرح پژوهش از نوع پس رویدادی بود واز طریق نمونه‎گیری در دسترس، 60نفر زن وشوهر (30زوج ) انتخاب شدند ابراز پژوهش شامل پرسشنامه 47سوالی رضایت زناشویی Enrich وماتریسهای پیشرونده ریون بودفرضیه تحقیق با استفاده از روش همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت ونتیجه ،در سطح اطمینان

دانلود بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی وهوش همسران

مقالاتی در مورد بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی وهوش همسران
مطالبی در مورد بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی وهوش همسران
دسته بندی روانشناسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 238 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 185

پیامبر اكرم (ص) فرمودند:هیچ چیز نزد خدا محبوبتر از خانه ای كه به ازدواج آباد شود نیست و هیچ چیز نزد خدا منفورتر از آشیانه‌ای كه در اسلام بوسیله طلاق از هم بپاشد نیست(مشكینی، 1359 ، ص182).

همسر‌گزینی، ازدواج، تشكیل خانواده، فرزند و تربیت او همه مراحلی از امتحان بزرگ الهی است كه یكی پس از دیگری از راه می‌‌رسند و آدمی باكوله بار معرفت و اختیار، چنگ در ریسمان توكل الهی می‌زند تا به اوج قله‌های پر غرور تكامل قدم نهد و خود را بر كشد ، تا در نهایت راههای پر پیچ و خم زندگی مقام والای (و رضوان من الله اكبر )را احراز نماید. ادارة زندگی مشترك و تدبیر نیكوی خانواده، همچون سایر امور نیازمند دانش كافی،دل اگاهی و بصیرت است. موفقیت در این حوزه،مجاهدت و سعی وافر می‌طلبد ،تا بتواند بارقه‌های هدایت الهی را به سوی خود جذب كند،خانواده متعادل،یكی از آرمانهای تشكیل زندگی و آرزوی برتر هر زوج جوانی است (شرفی ،1377،ص 14).

زناشویی و تاسیس زندگی مشترك خانوادگی یك خواسته طبیعی است. كه غرائزش در وجود انسانها نهاده شده‌است و این خود یكی از نعمتهای بزرگ الهی است (امینی،1363،ص 3).

یكی از انگیزه‌های زیبا و متعالی بشر ،گرایش او به تشكیل خانواده و داشتن فرزند است . زندگی خانوادكی بشر صددرصد طبیعی است .به این معنی كه آفرینش انسان به گونه‌ای است كه او را به طور فطری و طبیعی به سوی تشكیل كانون خانوادگی و داشتن فرزند سوق می‌دهد . شواهد تاریخی نشان می‌دهد كه انسان در تمام طول تاریخ،زندگی خانوادگی داشته است (سادات ،1377،ص 17).

اندیشمندانی كه تاریخ را از سر بصیرت مطالعه كرده‌اند بر این باورند كه در طول تاریخ هیچ رسم و قانونی به اندازه همسر گزینی و تشكیل خانواده اهمیت نداشته است . علـت این حقیقت آن است كه ازدواج یك امر نوعی است نه شخصی. یعنی هدف آن بقاوپرورش واستمرار نوع بشر است (سادات ،1377، ص 18).

دانلود بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی وهوش همسران


برچسب ها : بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی وهوش همسران ،
[ يکشنبه 23 دی 1397 ] [ 18:58 ] [ مهدیان ] [2 بازدید]
چاقی و اضافه وزن و بررسی رابطه بین درصد چربی بدن با میزان فعالیت بدن و عوامل خطرزای قلبی – عروقی مردان

بیش از 2000 سال است كه اطلاعات پزشكی اثرات اضافه وزن را روی بیماری ها و مرگ و میر نشان داده است در آن زمان بقراط تشخیص داد كه مرگ ناگهانی در میان افرادی كه بطور طبیعی چاق هستند نسبت به افراد لاغر بیشتر رایج است و این موضوع در عرض 50 سال گذشته بسیار مورد بحث بوده است

دانلود چاقی و اضافه وزن و بررسی رابطه بین درصد چربی بدن با میزان فعالیت بدن و عوامل خطرزای قلبی – عروقی مردان

چاقی و اضافه وزن و بررسی رابطه بین درصد چربی بدن با میزان فعالیت بدن و عوامل خطرزای قلبی – عروقی مردان
مقالاتی در مورد چاقی و اضافه وزن و بررسی رابطه بین درصد چربی بدن با میزان فعالیت بدن و عوامل خطرزای قلبی – عروقی مردان
مطالبی در مورد چاقی و اضافه وزن و بررسی رابطه بین درصد چربی بدن با میزان فعالیت بدن و عوامل خطرزای قلبی – عروقی مردان
دسته بندی پزشکی
فرمت فایل doc
حجم فایل 21 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 30

1- مقدمه و بیان مسأله

بیش از 2000 سال است كه اطلاعات پزشكی اثرات اضافه وزن را روی بیماری ها و مرگ و میر نشان داده است. در آن زمان بقراط تشخیص داد كه مرگ ناگهانی در میان افرادی كه بطور طبیعی چاق هستند نسبت به افراد لاغر بیشتر رایج است و این موضوع در عرض 50 سال گذشته بسیار مورد بحث بوده است (8).

در سالهای اخیر درك اهمیت توزیع چربی، به ویژه چربی شكمی به عنوان عامل خطرزا برای بسیاری از بیماری ها و مرگ و میر ناشی از آنها مورد توجه پژوهشگران بوده است. یافته های پژوهشی نشان میدهد كه چربی درون شكمی یا احشایی، بیش از چربی زیرپوستی مسئول افزایش خطر بیماری هاست (4).

با توجه به این موضوع كه افراد چاق بیشتر در معرض خطر ناتوانی های جسمانی، اجتماعی و روانی قرار دارند، كم تحركی و چاقی به عنوان یكی از مهمترین عوامل تهدیدكننده سلامت و تندرستی در همه كشورهای دنیا در نظر گرفته میشود همچنین مطالعات انجام شده در شروع قرن بیستم نشان داد كه توزیع چربی موضعی نقش مهمی در مرگ و میر افراد دارد (4)، هر چند تا پایان جنگ جهانی دوم در این زمینه فعالیت چشمگیری انجام نشد. اما پس از آن، نتایج مطالعات نشان دادند كه افراد چاق با توزیع چربی بدن آندروئید یا مردانه نسبت به افراد با چاقی ژینوئید یا زنانه بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماریهای قلبی و دیابت هستند. بررسی‌های كلینیكی و همه گیر شناسی در سال 1980 نیز وجود ارتباط بین توزیع چربی بدن و افزایش خطر مرگ و میر را تأئید كردند. همچنین پژوهشگران به وجود رابطه بین فعالیت های جسمانی و بیماری های مختلف از جمله بیماری های قلبی- عروقی پی بردند. البرایت و یولاك اظهار می دارند، كه دلیل افزایش جمعیت مبتلا به بیماری های قلبی- عروقی، كم تحرك است و اجرای فعالیت های منظم و مستمر جسمانی میتواند از توسعه بیماری های قلبی- عروقی جلوگیری كند (7) چاقی شكمی خطر ابتلاء به پرفشار خونی، بیماری‌های قلبی- عروقی، افزایش انسولین خون، دیابت، بیماری های مربوط به كیسه صفرا، سكته مغزی و سرطان سینه و رحم را افزایش میدهد (4).

بنابراین با توجه به ارتباطی كه بین میزان فعالیت بدنی و میزان چربی و چگونگی توزیع آن در قسمتهای مختلف بدن با مشكلات مربوط به تندرستی وجود دارد، اندازه گیری فعالیت بدنی، تركیب بدنی و نحوه توزیع چربی در بدن مورد توجه بسیاری از پزشكان، متخصصین بهداشت و متخصصین ورزشی قرار گرفته است. برای تعیین تركیب بدن روشهای مختلفی از جمله وزن كشی در زیر آب[1]، مقاومت الكتریكی[2] یا رقیق سازی ایزوتوپی[3] است كه این تكنیكها معمولاً در مكانها و محیط های پزشكی، بهداشتی و ورزشی در دسترس نیستند. روش تعیین درصد چربی بوسیله‌ی كالیپر دارای دقت بالا و قابل اجراست. به غیر از ارزیابی درصد چربی بدن، شاخص های دیگری كه معمولاً در ارتباط با تندرستی مورد ارزیابی قرار می‌‌گیرند، شاخص توده بدنی (BMI)[4]، ضخامت چربی زیر

پوستی، نسبت دور كمر به دور نشیمنگاه (WHR)[5] است. بطوری كه WHR یا نسبت دور كمر به نشمینگاه كه یكی از ساده ترین روشهای ارزیابی توزیع چربی در بدن هستند. برای تعیین خطر بیماریهای قلبی- عروقی استفاده میشود. كچ، مك آردل (1993) در كتاب فیزیولوژی ورزش اشاره می‌كنند كه اگر (WHR) در مردان بیشتر از 9/0 باشد بیانگر افزایش خطر مرگ ناشی از بیماری های قلبی- عروقی و سایر بیماریها مانند دیابت، بالا بودن تری گلیسیرید و پرفشار خونی است (17).[1] - under water weighting

[2] - Electrical impedance

[3] - Isotope dilution

[4] - Body Mass Index

[5] - Waist- to- Hip Ratio

دانلود چاقی و اضافه وزن و بررسی رابطه بین درصد چربی بدن با میزان فعالیت بدن و عوامل خطرزای قلبی – عروقی مردان


برچسب ها : چاقی و اضافه وزن و بررسی رابطه بین درصد چربی بدن با میزان فعالیت بدن و عوامل خطرزای قلبی – عروقی مردان ،
[ يکشنبه 23 دی 1397 ] [ 18:58 ] [ مهدیان ] [0 بازدید]
ارزیابی اقتصادی و فنی و راه‌اندازی قطار سریع‌السیر در مسیر تهران – زنجان

پس از جنگ جهانی دوم، صنعت راه آهن در اكثر نقاط دنیا با بی اقبالی روبرو شد از دلایل عمده عدم رشد این صنعت در سالهای اولیه پس از جنگ رشد سریع صنایع اتومبیل سازی بود در ایران نیز صنعت نوپای راه آهن پس از شهریور 1320 با آهنگ رشد بسیار كندی مواجه شد هر چند در دهه 1960 و پس از آن راه آهن در كشورهای صنعتی با رشد تكنیك، تقاضا و قابلیت رقابت با گونه های

دانلود ارزیابی اقتصادی و فنی و راه‌اندازی قطار سریع‌السیر در مسیر تهران – زنجان

پروژهایی در موردارزیابی اقتصادی و فنی و راه‌اندازی قطار سریع‌السیر در مسیر تهران – زنجان
مقالاتی در موردارزیابی اقتصادی و فنی و راه‌اندازی قطار سریع‌السیر در مسیر تهران – زنجان
مطالبی در مورد ارزیابی اقتصادی و فنی و راه‌اندازی قطار سریع‌السیر در مسیر تهران – زنجان
دسته بندی عمومی
فرمت فایل doc
حجم فایل 1751 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 260

حقیقت آن است كه سیستم فعلی خط آهن سیستمی فعال (به نسبت توان بالقواه آن) می باشد. بیش از 85 درصد از سهم ارزش افزوده بخش حمل و نقل متعلق به حمل و نقل جاده ای است و از طرف دیگر در حمل و نقل جاده ای نسبت سرمایه به محصول در مقایسه با كل اقتصاد و بخشهای دیگر پایین تر است كه این امر نشاندهنده سرعت بازگشت سرمایه در حمل و نقل جاده ای می باشد. تغییر دیگر این مسئله عملكرد ضعیف راه آهن است.

این ضعف علاوه بر آن كه راه آهن را متكی به حمایتهای پیاپی دولت در جهت بقای خویش نموده مجموعه حمل و نقل را نیز تحت تأثیر قرار داده است. زیرا در پیوست شماره یك لایحه برنامه پنج ساله اول آمده است كه:

² سیستم متناسب حمل و نقل از جمله عوامل فیزیكی عمده توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی است و از نظر ایجاد اشتغال نیز از بخشهای مهم اقتصادی تلقی می شود. در چهل سال اخیر حمل و نقل از توسعه كافی برخوردار نبوده و سهم ارزش افزوده این بخش در تولید ناخالص ملی از سطح نازل 6 درصد تجاوز نكرده است (این نسبت در كشورهای كم توسعه یافته 5 درصد و در كشورهای پیشرفته ترین بین 12 تا 18 درصد است)².

تمامی مسایل بالا تنها یك روی سكه است و بیانگر آن است كه عدم توجه به این ساختار فرسوده باعث عدم امكان رقابت این صنعت با سایر گونه های حمل و نقل می گردد هم از اینرو است كه افزایش كارایی شبكه راه آهن و گسترش آن به منظور افزایش سهم آن در حمل و نقل كالا و مسافر از طریق نو كردن شبكه، دو خطه كردن مسیرهای پر تردد، توسعه شبكه و اصلاحات موضعی با تأكید بر استفاده از راه آهن برقی جزو اهداف استراتژیك برنامه بوده است.

اما روی دیگر سكه آن است كه رشد سریع جمعیت از طرفی و رشد اقتصادی از طرف دیگر افزایش تقاضای جابجایی مسافر و كالا را در پی دارد و عدم توجه به وسایل حمل و نقل انبوه و عمومی مسافر و كالا باعث ایجاد مشكلات عدیده ای در آینده نزدیك خواهد شد. مشكلاتی كه هم اكنون در حمل كالا از مبادی ورودی كشور و نیز در جابجایی مسافر در بعضی از كریدورها مشاهده می شود.

فراهم نمودن امكانات مناسب جهت حمل و نقل كار و مسافر یكی از عمده ترین اهداف توسعه ملی بلكه از اصلی ترین پیش نیازهای تحقق امر توسعه است. تأكید بر بكارگیری وسایل حمل و نقل انبوه و عمومی مسافر از موارد ذكر شده در این اهداف است. واضح است كه حمل و نقل ² انبوه و عمومی مسافر و كالا² و
² گسترش شبكه و تجهیزات حمل و نقل زمینی سریع مسافر² جز با راه آهن سریع السیر امكان پذیر نیست.

بررسی همه جانبه تغییر در ساختار راه آهن از عهده این سطور خارج است اما آنچه با بضاعت موجود به نظر ممكن آمد بررسی امكان استفاده از تكنولوژی برتر در جهت ارتقاء سطح سرویس دهی قطارها در یك مسیر است. در دهه های اخیر خطوط آهن در دنیا مرتباً در جهت تقلیل هزینه های نگهداری مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته اند و تغییراتی در مهندسی خط (ریلها، پابندهای الاستیك تراورسها و بالاست) به جهت امكان كاربرد این خطوط در قطارهای سریع انجام شده است. از طرفی آنچنان كه در فصول بعد خواهد آمد افزایش سرعت قطار به گونه ای كه اولاً بتواند با سایر گونه های حمل و نقل رقابت نماید و ثانیاً كارایی اقتصادی نیز داشته باشد ما را به سمت استفاده از قطارهای برقی سوق می دهد.

اما استفاده از قطارهای سریع (ولاجرم استفاده از قطارهای الكتریكی) نیاز به سرمایه گذاری دارد و سرمایه گذاری توجیه اقتصادی آنرا در مقایسه با گونه های دیگر حمل و نقل (قطارهای دیزل، حمل و نقل جاده ای و هوایی) می طلبید.

یكی از خطراتی كه همواره پروژه هایی از این دست را تهدید می كند نگرش محدودی است كه ارزیابی مزایا و هزینه ها را نه در سطح كشوری بلكه در سطح یك سازمان و یا وزارتخانه بخصوص و صرفاً از جهت سود و زیان و عملكرد مالی آن موسسه در نظر می گیرد. در این خصوص در بررسی استراتژی راه آهن در كشورهای در حال توسعه تصریح شده است كه: ² اعمال معیارهای مالی در رابطه با انتخاب و برآورد پروژه ها امری است طبیعی زیرا كه مدیریت ها در رابطه با تأثیر پروژه ها بر جریان نقدی بودجه هایشان در كوتاه مدت و دراز مدت و حساب سود و زیان و ترازنامه های سالانه ذینفع و حساس هستند چرا كه عملكرد مدیریت ها از این طریق قضاوت می شود. مع الوصف ارزیابی مالی صرف در مورد طرحهای راه آهن كافی نبوده و این طرحها باید در رابطه با ارزش اقتصادی منافع و هزینه هایی كه در مقایسه با سایر گزینه های بلافصل دیگر تولید می كنند بررسی شود. ²

در یك بررسی دقیق اقتصادی حتماً باید گزینه های موازی بررسی و مقایسه شوند. عدم بررسی
گزینه های موازی و صرفاً مقایسه قطارهای دیزل با قطارهای برقی نه یك بررسی اقتصادی كه حداكثر یك نوع بهینه یابی است. بعلاوه مزایا و هزینه های مربوط به مقایسه اقتصادی طرحهای حمل و نقل محدود به دفاتر سود و زیان مؤسسات ذیربط نبوده و از آن فراتر می رود. بعنوان مثال صرفه جویی در وقت مصرف كننده كاهش مسایل ناشی از آلودگی صدا و آلودگی هوا به خصوص در نواحی شهری و در تونلها، كنترل سوانح را نیز شامل
می شود.

در این رساله ابتدا وضعیت حمل و نقل سریع در جهان ارائه شده و سپس به مطالعه مهندسی خط جهت استفاده در قطارهای برقی سریع و نیز بررسی لكوموتیوهای مختلف پرداخته می شود و تحولات اخیر در این زمینه بیان می گردد سپس كاربرد قطارهای سریع در یك مسیر خاص بررسی می گردد.

1ـ1ـ تاریخچه قطارهای سریع السیر

اولین شبكه راه آهن سریع السیر دنیا كار خود را در ژاپن در سال 1964 میلادی با قطارهای شینكانسن بین توكیو ـ اوزاكا كار خود را آغاز كرد. طول این خط 515 كیلومتر بوده است و دراین مسیر سرعتهای تجاری بالای 210 بدست آمده این محور شهرهای بزرگ و متوسط زیادی را بهم متصل می‌نماید. هم‌چنین 45 درصد جمعیت ژاپن دراین منطقه ساكن بوده و 70 درصد تولید ناخالص ملی(GNP) دراین محور تولید می گردد.[35]

تلاش برای رسیدن به سرعتهای بالا درراه‌آهن پدیده‌ای جدید نیست. اولین باردرسال 1825 دركشور انگلستان با استفاده ازقطاربخاری سرعت 47 بثبت رسید. بعد از آن درسال 1846 دركشور فرانسه بوسیله قطار بخاری با سرعت 120 ركورد جدیدی بثبت رسید و این روند ادامه پیدا كرده تاامروز ركورد این سرعتها از مرز 500 كیلومتری برساعت گذشته. مثلاً قطار مغناطیسی درطی سالهای اخیر به ركورد 552 رسید است اما قطار الكتریكی دارای ركورد سرعت 3/515 درفرانسه است.[35]

دانلود ارزیابی اقتصادی و فنی و راه‌اندازی قطار سریع‌السیر در مسیر تهران – زنجان


برچسب ها : ارزیابی اقتصادی و فنی و راه‌اندازی قطار سریع‌السیر در مسیر تهران – زنجان ،
[ يکشنبه 23 دی 1397 ] [ 18:57 ] [ مهدیان ] [1 بازدید]
.: Weblog Themes By pichak :.

درباره وبلاگ

آرشيو مطالب
آمار سایت
افراد آنلاین : 1
بازدید امروز : 170
بازدید دیروز : 8
هفته گذشته : 189
ماه گذشته : 330
سال گذشته : 330
کل بازدید : 11312
کل مطالب : 1329
نظرات : 0
امکانات وب
تحقیق درباره خودرو های هیبریدی به همراه تصویر

تحقیق-درباره-خودرو-های-هیبریدی-به-همراه-تصویرمحدودیت ذخایر نفتی دنیا و نقش بارز خودروهای با سوخت فسیلی به عنوان یکی از منابع بزرگ الودگی در شهرهای بزرگ از دلایل مهم برای استفاده بهینه از این سوخت ها می باشد . طراحي خودروها از آغاز بر پيشینه در دسترس بودن، ارزا ن بودن و فراواني سوختهاي فسيلي شکل گرفت. به همين دليل، در طي صد سال اخيرکمتر تلاشي بدانلود فایل

عطر - عطر گيرنده ديجيتال موبايل خريد اينترنتي تک سبد گيرنده ديجيتال موبايل خريد دانگل براوو
پاورپوینت بررسی روشنایی طبیعی در معماری

پاورپوینت-بررسی-روشنایی-طبیعی-در-معماریپاورپوینت بررسی روشنایی طبیعی در معماریدانلود فایل

تحقیق بررسی فلسفه وکیل و وکالت

تحقیق-بررسی-فلسفه-وکیل-و-وکالتدر این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزددانلود فایل

دانلود فرم قرارداد اجاره نامه خام - مخصوص اجاره دادن منزل مسکونی، مغازه تجاری و غیره

دانلود-فرم-قرارداد-اجاره-نامه-خام--مخصوص-اجاره-دادن-منزل-مسکونی-مغازه-تجاری-و-غیرهاین فایل به صورت فایل ورد قابل ویرایش می باشد و برای اجاره دادن ساختمان های مسکونی و تجاری بسیار مناسب می باشد.دانلود فایل

توزیع کاربری های شهری برحسب نیازهای شهروندان نمونه موردی: خیابان ستارخان، حدفاصل فلکه اول

توزیع-کاربری-های-شهری-برحسب-نیازهای-شهروندان-نمونه-موردی-خیابان-ستارخان-حدفاصل-فلکه-اولپایان نامه توزیع کاربری های شهری برحسب نیازهای شهروندان نمونه موردی: خیابان ستارخان، حدفاصل فلکه اول و دوم صادقیهدانلود فایل

بررسی عوامل مؤثر بر نظام قطعه بندي زمین در شهرسازی

بررسی-عوامل-مؤثر-بر-نظام-قطعه-بندي-زمین-در-شهرسازیپایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر نظام قطعه بندي زمین در شهرسازی دانلود فایل

شناسائی معیارهای تاثیر گذار المانهای شهری بر میزان رضایت استفاده کنندگان از فضاهای شهری

شناسائی-معیارهای-تاثیر-گذار-المانهای-شهری-بر-میزان-رضایت-استفاده-کنندگان-از-فضاهای-شهریپایان نامه شناسائی معیارهای تاثیر گذار المانهای شهری بر میزان رضایت استفاده کنندگان از فضاهای شهری در خیابان ولی عصردانلود فایل

جزوه روش تحقیق در مدیریت ( دانشگاه پیام نور )

جزوه-روش-تحقیق-در-مدیریت-(-دانشگاه-پیام-نور-)مخصوص دانشجویان رشته های مدیریت ، حسابداری و علوم اقتصادی دانلود فایل

بررسی سازوکارهای بهینه سازی حمل و نقل درون شهری با استفاده از تکنیک چند معیاره

بررسی-سازوکارهای-بهینه-سازی-حمل-و-نقل-درون-شهری-با-استفاده-از-تکنیک-چند-معیاره بررسی سازوکارهای بهینه سازی حمل و نقل درون شهری با استفاده از تکنیک چند معیارهدانلود فایل

شناسائی معیارهای تاثیر گذار المانهای شهری بر میزان رضایت استفاده کنندگان از فضاهای شهری

شناسائی-معیارهای-تاثیر-گذار-المانهای-شهری-بر-میزان-رضایت-استفاده-کنندگان-از-فضاهای-شهریپایان نامه شناسائی معیارهای تاثیر گذار المانهای شهری بر میزان رضایت استفاده کنندگان از فضاهای شهری در خیابان ولی عصردانلود فایل

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری با استفاده از سیستم پشتیبانی برنامه ریزی What if

برنامه-ریزی-کاربری-اراضی-شهری-با-استفاده-از-سیستم-پشتیبانی-برنامه-ریزی-what-ifبرنامه ریزی کاربری اراضی شهری با استفاده از سیستم پشتیبانی برنامه ریزی What ifدانلود فایل

مدلسازی بهینه کاربری اراضی در منطقه خرم آباد با استفاده از سنجش از دور و gis

مدلسازی-بهینه-کاربری-اراضی-در-منطقه-خرم-آباد-با-استفاده-از-سنجش-از-دور-و-gisمدلسازی بهینه کاربری اراضی در منطقه خرم آباد با استفاده از سنجش از دور و gisدانلود فایل

طراحی محله پایدار در شهر ارومیه

طراحی-محله-پایدار-در-شهر-ارومیهطراحی محله پایدار در شهر ارومیهدانلود فایل

طراحی مسیر گردشگری ساحلی با تاکید بر ارتقای کیفیت محیطی

طراحی-مسیر-گردشگری-ساحلی-با-تاکید-بر-ارتقای-کیفیت-محیطیطراحی مسیر گردشگری ساحلی با تاکید بر ارتقای کیفیت محیطی ، مورد پژوهی: لبه ی ساحلی شهر محمود آباد دانلود فایل

مدلسازی بهینه کاربری اراضی در منطقه خرم آباد با استفاده از سنجش از دور و gis

مدلسازی-بهینه-کاربری-اراضی-در-منطقه-خرم-آباد-با-استفاده-از-سنجش-از-دور-و-gisمدلسازی بهینه کاربری اراضی در منطقه خرم آباد با استفاده از سنجش از دور و gisدانلود فایل

طرح لایه باز کارت ویزیت خدمات کامپیوتری

طرح-لایه-باز-کارت-ویزیت-خدمات-کامپیوتریطرح لایه باز کارت ویزیت خدمات کامپیوتری طرح لایه باز کارت ویزیت خدمات کامپیوتریدانلود فایل

پروژه کلاسی تحت فشار آبیاری قطره ای منجیل

پروژه-کلاسی-تحت-فشار-آبیاری-قطره-ای-منجیلپروژه کلاسی تحت فشار آبیاری قطره ای منجیل- مناسب برای رشته های مهندسی آب و باغبانی و عمراندانلود فایل

پروژه کلاسی تحت فشار آبیاری قطره ای منجیل

پروژه-کلاسی-تحت-فشار-آبیاری-قطره-ای-منجیلپروژه کلاسی تحت فشار آبیاری قطره ای منجیل- مناسب برای رشته های مهندسی آب و باغبانی و عمراندانلود فایل

پروژه کلاسی تحت فشار آبیاری بارانی چای لاهیجان

پروژه-کلاسی-تحت-فشار-آبیاری-بارانی-چای-لاهیجانمفید برای رشته های مهندسی آب، عمران، باغبانیدانلود فایل

پروژه کلاسی تحت فشار آبیاری قطره ای گلابی

پروژه-کلاسی-تحت-فشار-آبیاری-قطره-ای-گلابیمفید برای رشته های مهندسی آب، عمران، باغبانیدانلود فایل

پروژه کلاسی آنالیز خشکسالی ایستگاه دریان چای به روش هربست

پروژه-کلاسی-آنالیز-خشکسالی-ایستگاه-دریان-چای-به-روش-هربستآنالیز خشکسالی ایستگاه دریان چای به روش هربستدانلود فایل

پروپوزال طراحی مجموعه اقامتی – تفریحی

پروپوزال-طراحی-مجموعه-اقامتی-–-تفریحیپروپوزال طراحی مجموعه اقامتی – تفریحیدانلود فایل

مقاله بررسی تناسبات درنقش برجسته های سنگی دوران شاپورساسانی

مقاله-بررسی-تناسبات-درنقش-برجسته-های-سنگی-دوران-شاپورساسانیمقاله بررسی تناسبات درنقش برجسته های سنگی دوران شاپورساسانیدانلود فایل

جزوه روش تحقیق در مدیریت ( دانشگاه پیام نور )

جزوه-روش-تحقیق-در-مدیریت-(-دانشگاه-پیام-نور-)مخصوص دانشجویان رشته های مدیریت ، حسابداری و علوم اقتصادی دانلود فایل

پروپوزال تغییرات فرهنگ و تأثیرات آن بر روی شکل ساختمان ها

پروپوزال-تغییرات-فرهنگ-و-تأثیرات-آن-بر-روی-شکل-ساختمان-هاپروپوزال تغییرات فرهنگ و تأثیرات آن بر روی شکل ساختمان هادانلود فایل

پروپوزال معماری طراحی مرکز بازپروری و حمایت از کودکان

پروپوزال-معماری-طراحی-مرکز-بازپروری-و-حمایت-از-کودکانپروپوزال معماری طراحی مرکز بازپروری و حمایت از کودکاندانلود فایل

پروپوزال معماری طراحی مسجد

پروپوزال-معماری-طراحی-مسجدپروپوزال معماری طراحی مسجد در 18 صفحه با فرمت WORDدانلود فایل

توزیع کاربری های شهری برحسب نیازهای شهروندان نمونه موردی: خیابان ستارخان، حدفاصل فلکه اول

توزیع-کاربری-های-شهری-برحسب-نیازهای-شهروندان-نمونه-موردی-خیابان-ستارخان-حدفاصل-فلکه-اولپایان نامه توزیع کاربری های شهری برحسب نیازهای شهروندان نمونه موردی: خیابان ستارخان، حدفاصل فلکه اول و دوم صادقیهدانلود فایل

بررسی عوامل مؤثر بر نظام قطعه بندي زمین در شهرسازی

بررسی-عوامل-مؤثر-بر-نظام-قطعه-بندي-زمین-در-شهرسازیپایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر نظام قطعه بندي زمین در شهرسازی دانلود فایل

خرید بک لینک X
ساخت وبلاگ
جت پرینتر
چاپگر صنعتی
آموزش زبان در کرج
ترازو رادین
ترازو فروشگاهی
ترازو پرینتر دار
ترازو تره بار
مجله اینترنتی سایتک
ترازو لیبل پرینتر