فایل دانشجویی

پایان نامه استفاده از مدل بارش – رواناب در براورد دبی طراحی سازه های هیدرولیکی

پایان نامه استفاده از مدل بارش – رواناب در براورد دبی طراحی سازه های هیدرولیکی

فرمت فایل : doc

حجم : 2558

صفحات : 267

گروه : عمران

توضیحات محصول :

پایان نامه استفاده از مدل بارش – رواناب در براورد دبی طراحی سازه های هیدرولیکی


چکیده :

در این رساله ابتدا انواع مدلهای بارش رواناب مورد بررسی و سپس مدل بارش - رواناب

HMS -HEC به منظور برآورد دبی طراحی سازه های هیدرولیکی در حوضه آبریز کن واقع در شمال غربی تهران مورد استفاده قرار گرفت . حوضه آبریز مزبور تا ایستگاه آب سنجی سولقان به مساحت ٢٠٦.٣٨ کیلومتر مربع ، از سال ١٣٧٥ به بعد به عنوان حوضه آبریز معرف وزارت نیرو انتخاب گردیده است . که در آن دبی اوج و حساسیت مدل HMS -HEC در براورد دبی پیک نسبت به پارامترهای مختلف تعیین شد. با توجه به اهمیت زیادی که دبی اوج رواناب در مباحث مدیریت سیلاب و اطمینان از سلامت و کارکرد مناسب ساختمان های واقع در در مسیر جریان دارد میان دبی اوج مشاهده ای و برآورد شده با مدل مقایسه گردید. ارزیابی توان مدل – HEC HMSدر برآورد دبی پیک در SCS I و SCS II با بهره گیری از رابطه کالیفرنیا در SCS I و بهره گیری از زمان تمرکز واقعی مناسبترین برآورد را دارند. در مدل SCS تیپ I و II با افزایش مقدار CNخاک به حالت اشباع نزدیکتر و نفوذپذیری آب کمتر می گردد در نتیجه دبی پیک با افزایش CNافزایش می یابد . همچنین با افزایش زمان تمرکز میزان دبی پیک برآورد شده توسط HEC HMS– کاهش می یابد .در تیپ های مختلف با میزان بارندگی ثابت هر قدر شدت بارش افزایش می یابد دبی پیک نیز افزایش می یابد در تحلیل هیدروگراف های مربوط به SCS I و SCS Ia در مقایسه با هیدروگراف های مربوط به SCS II و SCS III از آنجائی که در این دو نوع توزیع زمانی بارش شدت بارش کمتر است در نتیجه رواناب کمتری تشکیل شده و دبی پیک کمتری به دست آمده است . نتایج این بررسی نشان دهنده توانایی بالقوه مدل بارش -رواناب و همچنین محاسبه زمان واقعی سیلاب و پیش بینی رخدادهای آینده در این حوضه می باشد.

فهرست مطالب

عنوان مطالب شماره صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول : هدف و آشنائی با مفاهیم ................................................................... ٥

° ١-١) پیشگفتا..ر....................................................................................................................... ٦

° ١-٢) هدف تحقی .ق ................................................................................................................. ٧

° ١-٣) تعریف حوض .ه ................................................................................................................ ٨

° ١-٤) مفاهیم بارش و روانا .ب ................................................................................................ ٨

° ١-٥) رابطه بارش و روانا .ب ................................................................................................... ٩

° ١-٦) مفهوم سیستم در هیدرولوژی.................................................................................... ١١

° ١-٧) فرایند بارش رواناب بعنوان سیستم هیدرولوژی................................................ ١٤

فصل دوم : مروری بر مطالعات انجام شده و معرفی مدلها .................................. ١٥

° ٢-١) تعریف مد .ل ................................................................................................................... ١٦

° ٢-٢) مدل سیستم هیدرولوژی............................................................................................ ١٦

° ٢-٣) مدلهای هیدرولوژی حوضه آبریز............................................................................... ١٧

° ٢-٤) طبقه بندی مدلهای هیدرولوژیک ............................................................................. ١٩

° ٢-٥) مدلهای ریاضی بارش رواناب .................................................................................. ١٩

° ٢-٦) تبدیل بارش به رواناب ................................................................................................. ٢٢

° ٢-٧) مدلهای نفو .ذ.................................................................................................................. ٢٣

° ٢-٧-١) مدلهای تجربی نفو .ذ............................................................................................... ٢٤

° ٢-٧-٢) م دلهای نفوذ بر پایه تئوری تقریب ...................................................................... ٢٥

° ٢-٧-٣) مدل شماره منحنی SCS (تک واقعه )................................................................. ٢٧

° ٢-٨) تبدیل رواناب به هیدروگراف ...................................................................................... ٢٨

° ٢-٨-١) مدلهای تجربی (مدل توده ای یا روش جعبه سیاه )........................................ ٢٨

° ٢-٨-٢) مدل های مفهومی (مدل تصوری)....................................................................... ٢٩

° ٢-٩) معرفی مدل های کامپ یوتری هیدرولوژیک ................................................................. ٢٩

° ٢-١٠) توسعه مدلهای هیدرولوژیکی حوضه آبریز........................................................... ٣٥

° ٢-١١) توسعه مدلهای جزئ .ی............................................................................................... ٣٩

° ٢-١٢) مدل بارش _ روانا .ب ................................................................................................. ٤١

° ٢-١٢-١) انواع مدلهای بارش _ رواناب .............................................................................. ٤٣

° ٢-١٢-١-١) مدلهای روش جعبه سیاه بارش _ رواناب .................................................. ٤٣

° ٢-١٢-١-٢) م دلهای مفهومی بارش _ رواناب .................................................................. ٤٤

° ٢-١٣) مرور و تفسی .ر............................................................................................................. ٤٧

° ٢-١٤) داده های مورد نیاز مدلهای هیدرولوژیکی.......................................................... ٥٣

° ٢-١٥) مقیاس گذاری و تغییر پذیری............................................................................... ٥٤

° ٢-١٦) تنوع مکان .ی................................................................................................................. ٥٨

فصل سوم : معرفی مدل HMS –HEC .................................................................. ٥٩

٣-١) پیشگفتا..ر........................................................................................................................ ٦٠

٣-٢) مدلسازی مولفه های حوضه آبری .ز............................................................................. ٦٢

٣-٣) مولفه های مدل HMS –H. EC ................................................................................. 64

٣-٣-١) اجزاء مختلف مدل حوض .ه ...................................................................................... ٦٤

٣-٣-٢) اجزاء مختلف مولفه شاخصهای کنترل ................................................................ ٦٧

٣-٣-٣) اجزاء مختلف مدل هواشناسی............................................................................... ٦٧

فصل چهارم : ویژگیهای عرصه تحقیق و نتایج حاصل از مدل HMS –HEC 69

٤-١) حوضه معر ...ف .................................................................................................................. ٧٠

٤-٢) موقعیت عمومی حوضه آبریز منتخب ........................................................................ ٧٠

٤-٣) ایستگاههای هواشناسی و هیدرومتری...................................................................... ٧١

٤-٤) فیزیوگراف ..ی.................................................................................................................... ٧٤

٤-٥) محدودههای هم C. N.................................................................................................... ٧٨

٤-٦) دادههای بارش رواناب سیلاب مورخ ٧٦.١.١٦ در حوضه معرف ....................... ٧٨

٤-٧) تعیین پارامترهای مدل HMS –H.EC ...................................................................... ٨٠

٤-٨) نتایج دبی های پیک براورد شده با استفاده از مدل HEC-HMS ....................... ٨٠

٤-٩) حساسیت مدل HEC-HMS در براورد دبی پیک نسبت به CN.......................... ٨٨

٤-١٠) حساسیت مدل HEC-HMS در براورد دبی پیک نسبت به Tc......................... ٩١

٤-١١) حساسیت مدل HEC-HMS در براورد دبی پیک نسبت به میزان بارش ........ ٩٣

٤-١٢) مقایسه نمونه هیدروگراف واقعی (obs) و شبیه سازی شده با مدل (-HEC 99

(HMS

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ............................................................... ١٠٥

° ٥-١) نتیجه گیر.ی.................................................................................................................. 106

° ٥-٢) پیشنهادا..ت .................................................................................................................... 107

منابع و ماخذ........................................................................................................................ 108

فهرست منابع فارسی............................................................................................................ 108

فهرست منابع لاتین .............................................................................................................. 109

سایت های اطلاع رسانی...................................................................................................... 111

چکیده انگلیسی..................................................................................................................... 112

قیمت محصول : 10000 تومان

دانلود

برچسب ها : پایان نامه استفاده از مدل بارش – رواناب در براورد دبی طراحی سازه های هیدرولیکی ،
[ شنبه 22 دی 1397 ] [ 20:26 ] [ مهدیان ] [2 بازدید]
.: Weblog Themes By pichak :.

درباره وبلاگ

آرشيو مطالب
آمار سایت
افراد آنلاین : 1
بازدید امروز : 118
بازدید دیروز : 8
هفته گذشته : 137
ماه گذشته : 278
سال گذشته : 278
کل بازدید : 11260
کل مطالب : 1329
نظرات : 0
امکانات وب
تحقیق درباره خودرو های هیبریدی به همراه تصویر

تحقیق-درباره-خودرو-های-هیبریدی-به-همراه-تصویرمحدودیت ذخایر نفتی دنیا و نقش بارز خودروهای با سوخت فسیلی به عنوان یکی از منابع بزرگ الودگی در شهرهای بزرگ از دلایل مهم برای استفاده بهینه از این سوخت ها می باشد . طراحي خودروها از آغاز بر پيشینه در دسترس بودن، ارزا ن بودن و فراواني سوختهاي فسيلي شکل گرفت. به همين دليل، در طي صد سال اخيرکمتر تلاشي بدانلود فایل

عطر - عطر گيرنده ديجيتال موبايل خريد اينترنتي تک سبد گيرنده ديجيتال موبايل خريد دانگل براوو
پاورپوینت بررسی روشنایی طبیعی در معماری

پاورپوینت-بررسی-روشنایی-طبیعی-در-معماریپاورپوینت بررسی روشنایی طبیعی در معماریدانلود فایل

تحقیق بررسی فلسفه وکیل و وکالت

تحقیق-بررسی-فلسفه-وکیل-و-وکالتدر این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزددانلود فایل

دانلود فرم قرارداد اجاره نامه خام - مخصوص اجاره دادن منزل مسکونی، مغازه تجاری و غیره

دانلود-فرم-قرارداد-اجاره-نامه-خام--مخصوص-اجاره-دادن-منزل-مسکونی-مغازه-تجاری-و-غیرهاین فایل به صورت فایل ورد قابل ویرایش می باشد و برای اجاره دادن ساختمان های مسکونی و تجاری بسیار مناسب می باشد.دانلود فایل

توزیع کاربری های شهری برحسب نیازهای شهروندان نمونه موردی: خیابان ستارخان، حدفاصل فلکه اول

توزیع-کاربری-های-شهری-برحسب-نیازهای-شهروندان-نمونه-موردی-خیابان-ستارخان-حدفاصل-فلکه-اولپایان نامه توزیع کاربری های شهری برحسب نیازهای شهروندان نمونه موردی: خیابان ستارخان، حدفاصل فلکه اول و دوم صادقیهدانلود فایل

بررسی عوامل مؤثر بر نظام قطعه بندي زمین در شهرسازی

بررسی-عوامل-مؤثر-بر-نظام-قطعه-بندي-زمین-در-شهرسازیپایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر نظام قطعه بندي زمین در شهرسازی دانلود فایل

شناسائی معیارهای تاثیر گذار المانهای شهری بر میزان رضایت استفاده کنندگان از فضاهای شهری

شناسائی-معیارهای-تاثیر-گذار-المانهای-شهری-بر-میزان-رضایت-استفاده-کنندگان-از-فضاهای-شهریپایان نامه شناسائی معیارهای تاثیر گذار المانهای شهری بر میزان رضایت استفاده کنندگان از فضاهای شهری در خیابان ولی عصردانلود فایل

جزوه روش تحقیق در مدیریت ( دانشگاه پیام نور )

جزوه-روش-تحقیق-در-مدیریت-(-دانشگاه-پیام-نور-)مخصوص دانشجویان رشته های مدیریت ، حسابداری و علوم اقتصادی دانلود فایل

بررسی سازوکارهای بهینه سازی حمل و نقل درون شهری با استفاده از تکنیک چند معیاره

بررسی-سازوکارهای-بهینه-سازی-حمل-و-نقل-درون-شهری-با-استفاده-از-تکنیک-چند-معیاره بررسی سازوکارهای بهینه سازی حمل و نقل درون شهری با استفاده از تکنیک چند معیارهدانلود فایل

شناسائی معیارهای تاثیر گذار المانهای شهری بر میزان رضایت استفاده کنندگان از فضاهای شهری

شناسائی-معیارهای-تاثیر-گذار-المانهای-شهری-بر-میزان-رضایت-استفاده-کنندگان-از-فضاهای-شهریپایان نامه شناسائی معیارهای تاثیر گذار المانهای شهری بر میزان رضایت استفاده کنندگان از فضاهای شهری در خیابان ولی عصردانلود فایل

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری با استفاده از سیستم پشتیبانی برنامه ریزی What if

برنامه-ریزی-کاربری-اراضی-شهری-با-استفاده-از-سیستم-پشتیبانی-برنامه-ریزی-what-ifبرنامه ریزی کاربری اراضی شهری با استفاده از سیستم پشتیبانی برنامه ریزی What ifدانلود فایل

مدلسازی بهینه کاربری اراضی در منطقه خرم آباد با استفاده از سنجش از دور و gis

مدلسازی-بهینه-کاربری-اراضی-در-منطقه-خرم-آباد-با-استفاده-از-سنجش-از-دور-و-gisمدلسازی بهینه کاربری اراضی در منطقه خرم آباد با استفاده از سنجش از دور و gisدانلود فایل

طراحی محله پایدار در شهر ارومیه

طراحی-محله-پایدار-در-شهر-ارومیهطراحی محله پایدار در شهر ارومیهدانلود فایل

طراحی مسیر گردشگری ساحلی با تاکید بر ارتقای کیفیت محیطی

طراحی-مسیر-گردشگری-ساحلی-با-تاکید-بر-ارتقای-کیفیت-محیطیطراحی مسیر گردشگری ساحلی با تاکید بر ارتقای کیفیت محیطی ، مورد پژوهی: لبه ی ساحلی شهر محمود آباد دانلود فایل

مدلسازی بهینه کاربری اراضی در منطقه خرم آباد با استفاده از سنجش از دور و gis

مدلسازی-بهینه-کاربری-اراضی-در-منطقه-خرم-آباد-با-استفاده-از-سنجش-از-دور-و-gisمدلسازی بهینه کاربری اراضی در منطقه خرم آباد با استفاده از سنجش از دور و gisدانلود فایل

طرح لایه باز کارت ویزیت خدمات کامپیوتری

طرح-لایه-باز-کارت-ویزیت-خدمات-کامپیوتریطرح لایه باز کارت ویزیت خدمات کامپیوتری طرح لایه باز کارت ویزیت خدمات کامپیوتریدانلود فایل

پروژه کلاسی تحت فشار آبیاری قطره ای منجیل

پروژه-کلاسی-تحت-فشار-آبیاری-قطره-ای-منجیلپروژه کلاسی تحت فشار آبیاری قطره ای منجیل- مناسب برای رشته های مهندسی آب و باغبانی و عمراندانلود فایل

پروژه کلاسی تحت فشار آبیاری قطره ای منجیل

پروژه-کلاسی-تحت-فشار-آبیاری-قطره-ای-منجیلپروژه کلاسی تحت فشار آبیاری قطره ای منجیل- مناسب برای رشته های مهندسی آب و باغبانی و عمراندانلود فایل

پروژه کلاسی تحت فشار آبیاری بارانی چای لاهیجان

پروژه-کلاسی-تحت-فشار-آبیاری-بارانی-چای-لاهیجانمفید برای رشته های مهندسی آب، عمران، باغبانیدانلود فایل

پروژه کلاسی تحت فشار آبیاری قطره ای گلابی

پروژه-کلاسی-تحت-فشار-آبیاری-قطره-ای-گلابیمفید برای رشته های مهندسی آب، عمران، باغبانیدانلود فایل

پروژه کلاسی آنالیز خشکسالی ایستگاه دریان چای به روش هربست

پروژه-کلاسی-آنالیز-خشکسالی-ایستگاه-دریان-چای-به-روش-هربستآنالیز خشکسالی ایستگاه دریان چای به روش هربستدانلود فایل

پروپوزال طراحی مجموعه اقامتی – تفریحی

پروپوزال-طراحی-مجموعه-اقامتی-–-تفریحیپروپوزال طراحی مجموعه اقامتی – تفریحیدانلود فایل

مقاله بررسی تناسبات درنقش برجسته های سنگی دوران شاپورساسانی

مقاله-بررسی-تناسبات-درنقش-برجسته-های-سنگی-دوران-شاپورساسانیمقاله بررسی تناسبات درنقش برجسته های سنگی دوران شاپورساسانیدانلود فایل

جزوه روش تحقیق در مدیریت ( دانشگاه پیام نور )

جزوه-روش-تحقیق-در-مدیریت-(-دانشگاه-پیام-نور-)مخصوص دانشجویان رشته های مدیریت ، حسابداری و علوم اقتصادی دانلود فایل

پروپوزال تغییرات فرهنگ و تأثیرات آن بر روی شکل ساختمان ها

پروپوزال-تغییرات-فرهنگ-و-تأثیرات-آن-بر-روی-شکل-ساختمان-هاپروپوزال تغییرات فرهنگ و تأثیرات آن بر روی شکل ساختمان هادانلود فایل

پروپوزال معماری طراحی مرکز بازپروری و حمایت از کودکان

پروپوزال-معماری-طراحی-مرکز-بازپروری-و-حمایت-از-کودکانپروپوزال معماری طراحی مرکز بازپروری و حمایت از کودکاندانلود فایل

پروپوزال معماری طراحی مسجد

پروپوزال-معماری-طراحی-مسجدپروپوزال معماری طراحی مسجد در 18 صفحه با فرمت WORDدانلود فایل

توزیع کاربری های شهری برحسب نیازهای شهروندان نمونه موردی: خیابان ستارخان، حدفاصل فلکه اول

توزیع-کاربری-های-شهری-برحسب-نیازهای-شهروندان-نمونه-موردی-خیابان-ستارخان-حدفاصل-فلکه-اولپایان نامه توزیع کاربری های شهری برحسب نیازهای شهروندان نمونه موردی: خیابان ستارخان، حدفاصل فلکه اول و دوم صادقیهدانلود فایل

بررسی عوامل مؤثر بر نظام قطعه بندي زمین در شهرسازی

بررسی-عوامل-مؤثر-بر-نظام-قطعه-بندي-زمین-در-شهرسازیپایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر نظام قطعه بندي زمین در شهرسازی دانلود فایل

خرید بک لینک X
ساخت وبلاگ
جت پرینتر
چاپگر صنعتی
آموزش زبان در کرج
ترازو رادین
ترازو فروشگاهی
ترازو پرینتر دار
ترازو تره بار
مجله اینترنتی سایتک
ترازو لیبل پرینتر