قالب وبلاگ
فایل دانشجویی
پيوندهای روزانه

پایان نامه بررسی ریشه اصلی جرم و جنایت در جهان سوم و آثار سوء آن

پایان نامه بررسی ریشه اصلی جرم و جنایت در جهان سوم و آثار سوء آن

فرمت فایل : doc

حجم : 153

صفحات : 155

گروه : حقوق

توضیحات محصول :

پایان نامه کارشناسی ارشد «M.A» رشته: حقوق

بررسی ریشه اصلی جرم و جنایت در جهان سوم و آثار سوء آن

چکیده

جهان سوم اصطلاحی‌ست که در نیمه دوم قرن بیستم در اشاره به کشورهای توسعه‌نیافته از نظر اقتصادی و کشورهایی که در جهان اول و جهان دوم قرار نمی‌گیرند، به کار می‌رفت. جرم در لغت به معنای «گناه» آمده است. و در اصطلاح، علیرغم تعاریف زیادی كه از جرم شده هنوز هم این موفقیّت بدست نیامده تا از جرم، آنچنان تعریفی به عمل آید كه مورد قبول همگان قرار گیرد و در زمان و مكان واجد ارزش باشد و دلیل این امر نیز این است كه پدیدۀ جرم بر حسب دانشمندان و محققان دارای مبانی و صور گوناگون بوده، به سخنی دیگر، آنچه كه از نظر یكی جرم محسوب می‌شود بر حسب دیگری نه تنها ممكن است عنوان جرم به خود نگیرد، بلكه امكان دارد كه حتی عملی پسندیده به شمار آید. جامعه ایرانی دچار جرم و جنایت و انحرافات بوده و هست. این جریان به سادگی تقلیل نخواهد یافت. زیرا به میزانی که جامعه در مسیر توسعه قرار گرفته، حوزه انحرافات نیز توسعه خواهد یافت. برای فهم آسیب های اجتماعی در ایران بهتر است در حول و حوش سنت دورکیمی قرار گرفته و با توجه به بی ارتباطی بعضی از اصول و نکات این سنت با شرایط جامعه ایرانی، رویکردی مرتبط با جامعه ایرانی از این سنت استحراج کرده و فهم جامعه ایرانی به لحاظ وضعیت آسیبی اش، ممکن تر شود.جامعه ایرانی، چندلایه است. ظاهری ترین لایه آن انتظام است و میل به نظم. در حالی که پنهان ترین لایه جامعه میل به بی نظمی و اختلال است. این نوع داوری درمورد جامعه ایرانی با توجه به شواهد موجود در مورد انحرافات و آسیب ها حاصل شده است. از طرف دیگر، جامعه ایرانی ساحت دوگانه خاصی دارد. یک صورت این ساحت، وجود سازمانهای اجتماعی ضعیف است و صورت دیگر آن فردیت خودخواه و خود مدار است. عدم در هم شدگی این دو صورت است که بروز وظهور آسیب ها را ممکن و ماندگار می کند. آسیب ها در ایران کمتر ریشه در فردیت – به معنای مدرن- آن دارد. بلکه بیشتر ریشه در ناتوانی پیوند بین فردیت و ساختارها می باشد. برای بهبود شرایط می بایستی فردیت را تقویت و سازمانهای اجتماعی را متکثر کرد

کلمات کلیدی – جرم و جنایت- جهان سوم

فهرست مطالب

1- بیان مساله. 7

2- ضرورت و اهمیت تحقیق.. 9

3- سوالات تحقیق: 11

الف) هدف کلی: 11

ب)اهداف فرعی: 11

4- پیشینه تحقیق.. 11

5- روش تحقیق.. 13

6- ساماندهی تحقیق.. 13

فصل اول ادبیات نظری

1-1- جهان سوم. 10

1-1-1- مفهوم جهان سوم. 11

1-1-2- جنبش ضد استعماری و تغییرات کمّی کشورها 13

1-1-3- جهان سوم و اصل حاکمیت دولتها 16

1-1-4- جهان سوّم و مسئولیت بین المللی دولتها 17

1-1-5- جهان سوم و ملی کردن.. 19

1-1-6- جهان سوم و اصل عدم تجاوز به تمامیت ارضی کشورها 20

1-1-8- مسائل و مشكلات كشورهای جهان سوم. 21

1-2- جرم و جنایت... 23

1-2-1- تعاریف و اشکال جرایم.. 23

1-2-2-تعریف مجرم. 24

1-2-2-1- تعریف مجرم از نظر حقوقدانان.. 24

1-2-2-2- جرم از نظر جرم شناسان.. 24

1-2-3- تعریف اصلاح مجرم. 25

1-2-3- اشکال جرایم.. 26

1-2-4- کلیاتی درباب جرم شناسی.. 27

1-2-4-1- ویژگی های جرم شناسی.. 27

1-2-4-2- جرم شناسی نظری... 28

1-2-5- مهجوریت جرم شناسی.. 32

1-3- بررسی دیدگاه ها و نظریات... 33

1-3-1- بررسی دیدگاه های جهان سوم. 33

1-3-1-1- نظریه استبداد شرقی.. 33

1-3-1-2- ظریه دولت اقتدارگرای بوروکراتیک (گیلرمو اودانل) 33

1-3-1-3- نظریه نوسازی... 35

1-3-1-4- مدرنیسم و توسعهیافتگی.. 36

1-3-1-5- پست مدرنیسم و توسعهیافتگی.. 37

1-3-1-6- اصول و مبانی عقلی توسعه یافتگی.. 38

1-3-1-7- اندیشه‌های خلخالی درباره مسائل جهان سوم. 39

1-3-2-1- نظریه جامعه شناسی دورکیم.. 43

1-3-2-2- نظریه انسان شناسی لمبروزو. 45

1-3-2-3- نظریه جرم شناسی رادیکال.. 46

1-3-3- نظریه های قرن هجدهم و نوزدهم مکتب... 47

1-3-3-1- کلاسیک در جرم شناسی.. 47

1-3-3-2- دیدگاه بوم شناسی، بی سازمانی اجتماعی و جریان یادگیری... 51

فصل دوم

عوامل ایجاد و آثار سو جرم

2-مقدمه. 57

2-1- بررسى عوامل اجتماعى جرم. 60

2-1-1- محیط اجتماعى.. 60

2-1-2- محیط اقتصادى... 66

2-1-3- محیط سیاسى.. 67

2-2-نظریه های مربوط به پیشگیری... 69

2-2-1-پیشگیری در مکتب تحققی و نظریهء عقلانی بودن جرم. 69

2-2-2-پیشگیری در نظریه‌های جامعه‌شناسی.. 70

2-2-3- پیشگیری در نظریهء مدیریت ریسک جرم. 70

2-2-4- پیشگیری در اندیشه‌های مارکسیستی.. 71

2-2-5- پیشگیری در نظریه‌های جرم‌شناسی واکنش اجتماعی.. 71

2-2-6- گسترهء محدودیتهای پیشگیری... 72

2-3- محدودیتهای جرم‌شناختی.. 73

2-3-1- محدودیت در نوع جرایم.. 73

2-3-2- محدودیت نسبت به افراد. 73

2-3-3- محدودیت تکنیکها 74

2-3-4-کارایی مشروط.. 74

2-3-5-محدودیت در تأمین امنیت پایدار 75

2-3-6-کاهش میزان مشارکت مردم. 75

2-3-7- محدودیت هزینه‌ها 76

2-3-8- جابه‌جایی بزهکاری... 77

2-3-9- محدودیتهای حقوق بشری... 80

2-3-10- جامعهء تحت کنترل.. 81

فصل سوم

بحث و نتیجه گیری

3-1- فقر و جرم. 84

3-2- فقر وتاثیر آن در بزهکارى از نگاه متون دینى.. 87

3-2-1- تاثیر فقر در بزهکارى از دیدگاه جرم شناسى.. 89

3-2-2-تاثیر ثروت بر بزهکارى... 91

3-3-حاشیه نشینی و جرم. 94

3-3-1- مفهوم حاشیه نشینی.. 94

3-3-2- علل حاشیه نشینی.. 95

3-3-3- منبع و مركز انحرافات و كجرویهای اجتماعی.. 98

3-3-4- جهات تاثیر گذار محیط زندگی بر ارتكاب جرایم.. 99

3-3-5- اعمال مجرمانه یا بزهكارانه در مناطق حاشیه نشینی.. 101

3-4- راهكارهای پیشنهادی در جهت كاهش و پیشگیری از وقوع جرایم در مناطق حاشیه ای... 105

3-5- مهاجرت و جرم. 109

3-5-1-پیامد های مهاجرت... 110

3-5-2-پیری جمعیت های روستایی و جوانی جمعیت های حاشیه نشین.. 111

3-5-3- توزیع متباین جنس ها 111

3-5-4- مهاجرت در کشورهای جهان سوم. 113

3-5-5- از دیگر پیامدهای مهاجرت... 114

3-5-6- تاثیر مهاجرت بر جمعیت... 116

3-5-7- انواع دیدگاههای مطالعات مهاجرتی.. 118

3-6- نتیجه گیری... 121

منابع و مآخذ. 130

قیمت محصول : 55000 تومان

دانلود
برچسب ها: پایان نامه بررسی ریشه اصلی جرم و جنایت در جهان سوم و آثار سوء آن،
تعداد بازدید : 4
[ چهارشنبه 25 مهر 1397 ] [ 21:22 ] [ مهدیان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


آمار سایت
افراد آنلاین : 1
بازديدهاي امروز : 29
بازديدهاي ديروز : 29
كل بازديدها : 9785
بازدید این هفته : 29
بازدید این ماه : 476
تعداد نظرات : 0
تعداد كل مطالب : 857
امکانات وب
تحقیق درباره خودرو های هیبریدی به همراه تصویر

تحقیق-درباره-خودرو-های-هیبریدی-به-همراه-تصویرمحدودیت ذخایر نفتی دنیا و نقش بارز خودروهای با سوخت فسیلی به عنوان یکی از منابع بزرگ الودگی در شهرهای بزرگ از دلایل مهم برای استفاده بهینه از این سوخت ها می باشد . طراحي خودروها از آغاز بر پيشینه در دسترس بودن، ارزا ن بودن و فراواني سوختهاي فسيلي شکل گرفت. به همين دليل، در طي صد سال اخيرکمتر تلاشي بدانلود فایل

عطر - عطر گيرنده ديجيتال موبايل خريد اينترنتي تک سبد گيرنده ديجيتال موبايل خريد دانگل براوو
پاورپوینت بررسی روشنایی طبیعی در معماری

پاورپوینت-بررسی-روشنایی-طبیعی-در-معماریپاورپوینت بررسی روشنایی طبیعی در معماریدانلود فایل

تحقیق بررسی فلسفه وکیل و وکالت

تحقیق-بررسی-فلسفه-وکیل-و-وکالتدر این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزددانلود فایل

دانلود فرم قرارداد اجاره نامه خام - مخصوص اجاره دادن منزل مسکونی، مغازه تجاری و غیره

دانلود-فرم-قرارداد-اجاره-نامه-خام--مخصوص-اجاره-دادن-منزل-مسکونی-مغازه-تجاری-و-غیرهاین فایل به صورت فایل ورد قابل ویرایش می باشد و برای اجاره دادن ساختمان های مسکونی و تجاری بسیار مناسب می باشد.دانلود فایل

توزیع کاربری های شهری برحسب نیازهای شهروندان نمونه موردی: خیابان ستارخان، حدفاصل فلکه اول

توزیع-کاربری-های-شهری-برحسب-نیازهای-شهروندان-نمونه-موردی-خیابان-ستارخان-حدفاصل-فلکه-اولپایان نامه توزیع کاربری های شهری برحسب نیازهای شهروندان نمونه موردی: خیابان ستارخان، حدفاصل فلکه اول و دوم صادقیهدانلود فایل

بررسی عوامل مؤثر بر نظام قطعه بندي زمین در شهرسازی

بررسی-عوامل-مؤثر-بر-نظام-قطعه-بندي-زمین-در-شهرسازیپایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر نظام قطعه بندي زمین در شهرسازی دانلود فایل

شناسائی معیارهای تاثیر گذار المانهای شهری بر میزان رضایت استفاده کنندگان از فضاهای شهری

شناسائی-معیارهای-تاثیر-گذار-المانهای-شهری-بر-میزان-رضایت-استفاده-کنندگان-از-فضاهای-شهریپایان نامه شناسائی معیارهای تاثیر گذار المانهای شهری بر میزان رضایت استفاده کنندگان از فضاهای شهری در خیابان ولی عصردانلود فایل

جزوه روش تحقیق در مدیریت ( دانشگاه پیام نور )

جزوه-روش-تحقیق-در-مدیریت-(-دانشگاه-پیام-نور-)مخصوص دانشجویان رشته های مدیریت ، حسابداری و علوم اقتصادی دانلود فایل

بررسی سازوکارهای بهینه سازی حمل و نقل درون شهری با استفاده از تکنیک چند معیاره

بررسی-سازوکارهای-بهینه-سازی-حمل-و-نقل-درون-شهری-با-استفاده-از-تکنیک-چند-معیاره بررسی سازوکارهای بهینه سازی حمل و نقل درون شهری با استفاده از تکنیک چند معیارهدانلود فایل

شناسائی معیارهای تاثیر گذار المانهای شهری بر میزان رضایت استفاده کنندگان از فضاهای شهری

شناسائی-معیارهای-تاثیر-گذار-المانهای-شهری-بر-میزان-رضایت-استفاده-کنندگان-از-فضاهای-شهریپایان نامه شناسائی معیارهای تاثیر گذار المانهای شهری بر میزان رضایت استفاده کنندگان از فضاهای شهری در خیابان ولی عصردانلود فایل

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری با استفاده از سیستم پشتیبانی برنامه ریزی What if

برنامه-ریزی-کاربری-اراضی-شهری-با-استفاده-از-سیستم-پشتیبانی-برنامه-ریزی-what-ifبرنامه ریزی کاربری اراضی شهری با استفاده از سیستم پشتیبانی برنامه ریزی What ifدانلود فایل

مدلسازی بهینه کاربری اراضی در منطقه خرم آباد با استفاده از سنجش از دور و gis

مدلسازی-بهینه-کاربری-اراضی-در-منطقه-خرم-آباد-با-استفاده-از-سنجش-از-دور-و-gisمدلسازی بهینه کاربری اراضی در منطقه خرم آباد با استفاده از سنجش از دور و gisدانلود فایل

طراحی محله پایدار در شهر ارومیه

طراحی-محله-پایدار-در-شهر-ارومیهطراحی محله پایدار در شهر ارومیهدانلود فایل

طراحی مسیر گردشگری ساحلی با تاکید بر ارتقای کیفیت محیطی

طراحی-مسیر-گردشگری-ساحلی-با-تاکید-بر-ارتقای-کیفیت-محیطیطراحی مسیر گردشگری ساحلی با تاکید بر ارتقای کیفیت محیطی ، مورد پژوهی: لبه ی ساحلی شهر محمود آباد دانلود فایل

مدلسازی بهینه کاربری اراضی در منطقه خرم آباد با استفاده از سنجش از دور و gis

مدلسازی-بهینه-کاربری-اراضی-در-منطقه-خرم-آباد-با-استفاده-از-سنجش-از-دور-و-gisمدلسازی بهینه کاربری اراضی در منطقه خرم آباد با استفاده از سنجش از دور و gisدانلود فایل

طرح لایه باز کارت ویزیت خدمات کامپیوتری

طرح-لایه-باز-کارت-ویزیت-خدمات-کامپیوتریطرح لایه باز کارت ویزیت خدمات کامپیوتری طرح لایه باز کارت ویزیت خدمات کامپیوتریدانلود فایل

پروژه کلاسی تحت فشار آبیاری قطره ای منجیل

پروژه-کلاسی-تحت-فشار-آبیاری-قطره-ای-منجیلپروژه کلاسی تحت فشار آبیاری قطره ای منجیل- مناسب برای رشته های مهندسی آب و باغبانی و عمراندانلود فایل

پروژه کلاسی تحت فشار آبیاری قطره ای منجیل

پروژه-کلاسی-تحت-فشار-آبیاری-قطره-ای-منجیلپروژه کلاسی تحت فشار آبیاری قطره ای منجیل- مناسب برای رشته های مهندسی آب و باغبانی و عمراندانلود فایل

پروژه کلاسی تحت فشار آبیاری بارانی چای لاهیجان

پروژه-کلاسی-تحت-فشار-آبیاری-بارانی-چای-لاهیجانمفید برای رشته های مهندسی آب، عمران، باغبانیدانلود فایل

پروژه کلاسی تحت فشار آبیاری قطره ای گلابی

پروژه-کلاسی-تحت-فشار-آبیاری-قطره-ای-گلابیمفید برای رشته های مهندسی آب، عمران، باغبانیدانلود فایل

پروژه کلاسی آنالیز خشکسالی ایستگاه دریان چای به روش هربست

پروژه-کلاسی-آنالیز-خشکسالی-ایستگاه-دریان-چای-به-روش-هربستآنالیز خشکسالی ایستگاه دریان چای به روش هربستدانلود فایل

پروپوزال طراحی مجموعه اقامتی – تفریحی

پروپوزال-طراحی-مجموعه-اقامتی-–-تفریحیپروپوزال طراحی مجموعه اقامتی – تفریحیدانلود فایل

مقاله بررسی تناسبات درنقش برجسته های سنگی دوران شاپورساسانی

مقاله-بررسی-تناسبات-درنقش-برجسته-های-سنگی-دوران-شاپورساسانیمقاله بررسی تناسبات درنقش برجسته های سنگی دوران شاپورساسانیدانلود فایل

جزوه روش تحقیق در مدیریت ( دانشگاه پیام نور )

جزوه-روش-تحقیق-در-مدیریت-(-دانشگاه-پیام-نور-)مخصوص دانشجویان رشته های مدیریت ، حسابداری و علوم اقتصادی دانلود فایل

پروپوزال تغییرات فرهنگ و تأثیرات آن بر روی شکل ساختمان ها

پروپوزال-تغییرات-فرهنگ-و-تأثیرات-آن-بر-روی-شکل-ساختمان-هاپروپوزال تغییرات فرهنگ و تأثیرات آن بر روی شکل ساختمان هادانلود فایل

پروپوزال معماری طراحی مرکز بازپروری و حمایت از کودکان

پروپوزال-معماری-طراحی-مرکز-بازپروری-و-حمایت-از-کودکانپروپوزال معماری طراحی مرکز بازپروری و حمایت از کودکاندانلود فایل

پروپوزال معماری طراحی مسجد

پروپوزال-معماری-طراحی-مسجدپروپوزال معماری طراحی مسجد در 18 صفحه با فرمت WORDدانلود فایل

توزیع کاربری های شهری برحسب نیازهای شهروندان نمونه موردی: خیابان ستارخان، حدفاصل فلکه اول

توزیع-کاربری-های-شهری-برحسب-نیازهای-شهروندان-نمونه-موردی-خیابان-ستارخان-حدفاصل-فلکه-اولپایان نامه توزیع کاربری های شهری برحسب نیازهای شهروندان نمونه موردی: خیابان ستارخان، حدفاصل فلکه اول و دوم صادقیهدانلود فایل

بررسی عوامل مؤثر بر نظام قطعه بندي زمین در شهرسازی

بررسی-عوامل-مؤثر-بر-نظام-قطعه-بندي-زمین-در-شهرسازیپایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر نظام قطعه بندي زمین در شهرسازی دانلود فایل

خرید بک لینک X
ساخت وبلاگ
جت پرینتر
چاپگر صنعتی
آموزش زبان در کرج
ترازو رادین
ترازو فروشگاهی
ترازو پرینتر دار
ترازو تره بار
مجله اینترنتی سایتک
ترازو لیبل پرینتر